"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Красицька Лариса Василівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Красицька Лариса Василівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 11 серпня 1972 р. у с. Стегайлівка Середино-Будського р-ну Сумської обл.

У 2000 р. в Університеті внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Право громадян України на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (науковий керівник – Р. Б. Шишка). У 2015 р. в Національній академії прокуратури України захистила докторську дисертацію «Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей» за спеціальністю 12.00.03 (науковий консультант – Р. Б. Шишка).

Вчене звання доцента по кафедрі цивільного права та цивільного процесу присвоєно у 2003 р.

У 1995–1996 рр. працювала викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького інституту внутрішніх справ, у 1996–1998 рр. – викладачем, старшим викладачем кафедри загальноправових дисциплін, у 1998–2001 рр. – старший викладач, заступник начальника кафедри цивільно-правових дисциплін, у 2001–2004 рр. – начальником кафедри цивільного права та цивільного процесу ДІВС, у 2004 р. – доцентом кафедри цивільного права та цивільного процесу Донецького юридичного інституту МВС України, у 2004–2016 рр. – доцентом, професором кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету, у 2016 р. – завідувачем кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, професором кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь). З 2016 р. працює професором кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Викладала навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Основи римського приватного права», «Цивільне право», «Сімейне право», «Проблеми сімейного права», «Особисті немайнові права фізичної особи». У Харківському національному університеті внутрішніх справ викладає «Цивільне право та процес», «Сучасні проблеми цивільного права та процесу».

Кількість опублікованих праць – 145, з них 115 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 35 наукових статей у наукових фахових виданнях України, 6 наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 7 наукових статей в інших спеціалізованих виданнях, 65 тез наукових повідомлень на конференціях, круглих столах, інших науково-практичних заходах, і 30 праць навчально-методичного характеру, в тому числі 2 підручники у співавторстві, 4 навчальні посібники, з яких 2 у співавторстві.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fosIEUgAAAAJ