"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Красицька Лариса Василівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Красицька Лариса Василівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 11 серпня 1972 р. у с. Стегайлівка Середино-Будського р-ну Сумської обл.

У 2000 р. в Університеті внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Право громадян України на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (науковий керівник – Р. Б. Шишка). У 2015 р. в Національній академії прокуратури України захистила докторську дисертацію «Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей» за спеціальністю 12.00.03 (науковий консультант – Р. Б. Шишка).

Вчене звання доцента по кафедрі цивільного права та цивільного процесу присвоєно у 2003 р.

У 1995–1996 рр. працювала викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького інституту внутрішніх справ, у 1996–1998 рр. – викладачем, старшим викладачем кафедри загальноправових дисциплін, у 1998–2001 рр. – старший викладач, заступник начальника кафедри цивільно-правових дисциплін, у 2001–2004 рр. – начальником кафедри цивільного права та цивільного процесу ДІВС, у 2004 р. – доцентом кафедри цивільного права та цивільного процесу Донецького юридичного інституту МВС України, у 2004–2016 рр. – доцентом, професором кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету, у 2016 р. – завідувачем кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, професором кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь). З 2016 р. працює професором кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Викладала навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Основи римського приватного права», «Цивільне право», «Сімейне право», «Проблеми сімейного права», «Особисті немайнові права фізичної особи». У Харківському національному університеті внутрішніх справ викладає «Цивільне право та процес», «Сучасні проблеми цивільного права та процесу».

Кількість опублікованих праць – 145, з них 115 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 35 наукових статей у наукових фахових виданнях України, 6 наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 7 наукових статей в інших спеціалізованих виданнях, 65 тез наукових повідомлень на конференціях, круглих столах, інших науково-практичних заходах, і 30 праць навчально-методичного характеру, в тому числі 2 підручники у співавторстві, 4 навчальні посібники, з яких 2 у співавторстві.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fosIEUgAAAAJ