"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Кройтор Володимир Андрійович <br/> кандидат юридичних наук, професор
Кройтор Володимир Андрійович,
кандидат юридичних наук, професор

Народився 8 вересня 1964 року в с. Петрівці Білгород-Дністровського району Одеської області.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми судового захисту прав громадян від неправомірних дій органів державного управління і службових осіб» (спеціальність 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 1992–1993 рр. – асистент кафедри цивільного процесу Української юридичної академії (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); у 1993–1994 рр. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського інституту внутрішніх справ; у 1994–1995 рр. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського інституту внутрішніх справ; у 1998–2011рр. – начальник кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2011 р. по 2016  р.– завідуюч кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2016 року до тепер – професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагороджений відзнаками МВС України: «За відзнаку в службі» І та II ступенів, «За сумлінну службу» ІІ та III ступенів, «За розвиток науки, техніки та освіти» І та II ступенів; Почесною грамотою Спілки юристів України.

Напрямки наукових досліджень: проблеми цивільного та господарського процесу, цивільного та сімейного права, виконавчого провадження.

Під його науковим керівництвом захищено 22 кандидатські дисертації (Безп’ята В.Ф., Брунь А.Г., Богля С.С., Бортнік О.Г., Вакулович Е.В., Глушкова Д.Г., Колісник О.В., Кузьменко С.Г., Літвінова О.В., Лукіна І.М., Перунова О.М., Погребняк О.С., Протас І.Б., Рябченко Ю.Ю., Сапейко Л.В., Садикова Я.М., Сліпченко О.І., Степаненко Т.В., Тертишніков Р.В., Фролов М.М., Юніна М.П., Ясинок М.М.).

Кількість опублікованих наукових праць – 303, з них 175 наукових та 128 навчально-методичного характеру.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O844ai0AAAAJ

Предпринимательское право Украины : учебник / под общ. ред. Р. Б. Шишки. – Харьков : Эспада, 2001. – 624 с. – У співавторстві.

Складання процесуальних документів із цивільних справ : навч. посіб. / Акад. суддів України ; упоряд.: І. А. Войтюк, В. А. Кройтор, М. М. Ясинок та ін. – Київ : Пульсари, 2006. – 240 с.

Хозяйственное (предпринимательское) право Украины : учебник / под общ. ред. Р. Б. Шишки и Я. А. Чапичадзе. – Харьков : Эспада, 2007. – 552 с. – У співавторстві.

Цивільне право України : курс лекцій : у 6 т. Т. 1. – Вид. 2-ге, випр. та допов. / за ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків : Еспада, 2008. – 680 с.

Цивільне право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с.

Цивільний процес : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Кройтора. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 265 с.

Питання цивільного права і процесу в практичній діяльності органів внутрішніх справ : посібник / за заг. ред. Г. О. Пономаренко та В. А. Кройтора. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 144 с.

Міжнародне приватне право : навч. посіб. / за заг. ред. С. Г. Кузьменка. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 316 с. – У співавторстві.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Кройтора. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 268 с.