"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Мельник Костянтин Юрійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Мельник Костянтин Юрійович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 7 жовтня 1973 р. в м. Харкові.

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення), у 2011 р. – доктора юридичних наук за темою «Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

У 2006 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності трудове право; право соціального забезпечення, у 2012 р. – професора кафедри трудового та господарського права.

З жовтня 1999 р. до листопада 2002 р. обіймав посаду ад’юнкта Національного університету внутрішніх справ; з грудня 2002 р. до травня 2010 р. – наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС та науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів Харківського національного університету внутрішніх справ; з травня 2010 р. до квітня 2011 р. – начальника кафедри трудового, земельного та екологічного права Харківського національного університету внутрішніх справ; з квітня 2011 р. дотепер – завідувача кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагороджений: 1) відомчими заохочувальними відзнаками МВС України: «Кращий працівник МВС України», «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеня, «За сумлінну службу» ІІ та ІІІ ступеня; 2) Почесною грамотою Союзу юристів України, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Напрямками наукової діяльності є розробка теорії трудових правовідносин службовців правоохоронних органів, визначення концептуальних засад сфери дії сучасного трудового права, окреслення напрямів удосконалення правового регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин.

Заснував наукову школу з проблем трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Під науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій (А. О. Бабенко, Б. О. Безкоровайний, О. В. Журба, П. О. Ізуїта, В. В. Криворучко, Я. А. Малихіна, І. В. Солопова, Р. В. Татарінов, О. В. Худякова, Н. Л. Шевченко).

Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 3 монографій, 1 підручника, 8 навчальних посібників, 4 науково-практичних коментарів, 65 наукових статей, 60 тез доповідей.

Є членом редколегій наукових журналів «Право і Безпека», «Соціальне право», «Приватне та публічне право».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HxYfDbQAAAAJ&hl=uk