"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Попова Світлана Миколаївна <br/> доктор юридичних наук, професор
Попова Світлана Миколаївна,
доктор юридичних наук, професор

Народилася 7 липня 1978 року в смт Сахновщина Харківської області.

Кандидат економічних наук з 2005 року (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; тема кандидатської дисертації «Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки»). Доктор юридичних наук з 2013 року (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; тема докторської дисертації «Адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України»).

У 2019 р. присвоєно вчене звання професора.

З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного економічного університету (на сьогодні – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), де з 2000 по 2010 рр. працювала викладачем: 2000 – 2001 рр. – на кафедрі аудиту та оподаткування, 2001 – 2010 рр. – на кафедрі правого регулювання економіки. З 2010 р. по теперішній час працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС): 2010 – 2013 рр. – доцентом на кафедрі економічної теорії ННІ ПМК ХНУВС, 2013 – 2014 рр. – доцентом на кафедрі правового забезпечення господарської діяльності ННІ ПМК ХНУВС, 2014 – 2016 рр. – професором кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій ХНУВС, 2016 – 2017 рр. – професором кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС, 2017-2019 рр. Нині обіймає посаду професора кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету №6 ХНУВС.

Переможець районного етапу та лауреат міського конкурсу Харківської міської ради «Молода людина року – 2011», а також «Молода людина року – 2014» в номінації «Наукова діяльність».

Основні напрями наукової діяльності: адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; податкове право; правове регулювання ринку фінансових послуг; організація податкового контролю; cудово-економічна експертиза; правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності.

Під її науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації (Симов'ян Ваган Саркисович, Остапенко Інна Олегівна, Савченко Анастасія Олександрівна).

Загальна кількість опублікованих наукових праць – понад 150; з них – 5 монографій, 2 підручника, 15 навчальних посібників (5 з них мають Гриф Міністерства освіти і науки України), понад 57 наукових статей, близько 46 тез доповідей та інші праці (методичні рекомендації, навчально-методичні роботи)

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=De1112MAAAAJ

Попова С.М. Адміністративно-правовий статус податкових органів України: монографія / С.М. Попова. – Х.: Золота миля, 2012. – 386 с. (ІІ місце на конкурсі НУ ДПС України);

Попова Л.М. Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа: навч. посіб. /з грифом МОН України/. – К.: ЦУЛ, 2011. – 164 с.;

Бандурка О.М., Понікаров В.Д. Попова С.М. Податкове право: науково-практ. посіб. / за заг. ред. О.М. Бандурки. – К: ЦУЛ, 2011. – 312 с.;

Роль В.Ф., Сергієнко В.В., Попова С.М. Фінансове право: навч. посіб. /з грифом МОН України/. – К.: ЦУЛ, 2011. – 392 с.;

Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: навч. пос. /з грифом МОН України/. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 300 с.;

Понікаров В.Д., Попова С.М., Назаренко Д.В. Цивільне право: навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 196 с.;

Попова С.М., Понікаров В.Д., Попова Л.М. Судово-економічна експертиза: навч. посіб. Вид. 2-е, доп. та перероб. /з грифом МОН України/. – Х: Еспада, 2008. – 272 с.;

Попова С.М., Попова Л.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія –Х.: АдвАтм – 2011. – 234 с.

Понікаров В.Д., Попова С.М., Попова Л.М., Назаренко Д.В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: навч. посіб. /з грифом МОН України/ – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с.;

Попова С.М., Попова Л.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія –Х.: ТО «Ексклюзив». – 2013. – 268 с.

Попова С.М., Понікаров В.Д., Кожушко О.В. Організація податкового контролю: науково-практ. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2013. –312 с. (ІІ місце на конкурсі НУ ДПС України);

Попова С.М. Національна економіка: Підручник за заг ред. Носової О.В. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 512 с.

Швець В.Д., Попова С.М., Понікаров В.Д., Шкурупій А.І. Земельні відносини в Україні: навч. посіб. /за заг. ред. О.М. Бандурки. – Х: Золота миля, 2014. – 332 с.

Попова С.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія. – Х.: ТО «Ексклюзив». – 2014. – 258 с.

Попова С.М., Попова Л.М. Фінанси підприємств: проблеми теорії та практик: Монографія. – Х.: ТО «Ексклюзив», 2014. – 286 с.

Бандурка С.С., Попова С.М. Право соціального забезпечення в Україні: Навчальний посібник. – Харків: Золота миля, 2015, – 360 с.

Бандурка О.М., Носова О.В., Райнін І.Л., Попова С.М. Регіональна економіка: Підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України, професора Бандурки О.М. – Харків: Золота миля, 2016. – 336 с.