"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Попова Світлана Миколаївна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Попова Світлана Миколаївна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 7 липня 1978 року в смт Сахновщина Харківської області.

Кандидат економічних наук з 2005 року (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; тема кандидатської дисертації «Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки»). Доктор юридичних наук з 2013 року (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; тема докторської дисертації «Адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України»).

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів.

З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного економічного університету (на сьогодні – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), де з 2000 по 2010 рр. працювала викладачем: 2000 – 2001 рр. – на кафедрі аудиту та оподаткування, 2001 – 2010 рр. – на кафедрі правого регулювання економіки. З 2010 р. по теперішній час працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС): 2010 – 2013 рр. – доцентом на кафедрі економічної теорії ННІ ПМК ХНУВС, 2013 – 2014 рр. – доцентом на кафедрі правового забезпечення господарської діяльності ННІ ПМК ХНУВС, 2014 – 2016 рр. – професором кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій ХНУВС, 2016 – 2017 рр. – професором кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС. Нині обіймає посаду професора кафедри загальноправових дисциплін факультету №6 ХНУВС.

Переможець районного етапу та лауреат міського конкурсу Харківської міської ради «Молода людина року – 2011», а також «Молода людина року – 2014» в номінації «Наукова діяльність».

Основні напрями наукової діяльності: адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; податкове право; правове регулювання ринку фінансових послуг; організація податкового контролю; cудово-економічна експертиза; правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності.

Під її науковим керівництвом захищено 2  кандидатських дисертацій: Симов’ян Ваган Саркисович тема дисертації «Акціонерний банк як суб’єкт адміністративного права», Остапенко Інна Олегівна тема дисертації "Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону в Україні".

Загальна кількість опублікованих наукових праць – понад 150; з них – 5 монографій, 2 підручника, 15 навчальних посібників (5 з них мають Гриф Міністерства освіти і науки України), понад 57 наукових статей, близько 46 тез доповідей та інші праці (методичні рекомендації, навчально-методичні роботи)

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=De1112MAAAAJ

Попова С.М. Адміністративно-правовий статус податкових органів України: монографія / С.М. Попова. – Х.: Золота миля, 2012. – 386 с. (ІІ місце на конкурсі НУ ДПС України);

Попова Л.М. Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа: навч. посіб. /з грифом МОН України/. – К.: ЦУЛ, 2011. – 164 с.;

Бандурка О.М., Понікаров В.Д. Попова С.М. Податкове право: науково-практ. посіб. / за заг. ред. О.М. Бандурки. – К: ЦУЛ, 2011. – 312 с.;

Роль В.Ф., Сергієнко В.В., Попова С.М. Фінансове право: навч. посіб. /з грифом МОН України/. – К.: ЦУЛ, 2011. – 392 с.;

Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: навч. пос. /з грифом МОН України/. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 300 с.;

Понікаров В.Д., Попова С.М., Назаренко Д.В. Цивільне право: навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 196 с.;

Попова С.М., Понікаров В.Д., Попова Л.М. Судово-економічна експертиза: навч. посіб. Вид. 2-е, доп. та перероб. /з грифом МОН України/. – Х: Еспада, 2008. – 272 с.;

Попова С.М., Попова Л.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія –Х.: АдвАтм – 2011. – 234 с.

Понікаров В.Д., Попова С.М., Попова Л.М., Назаренко Д.В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: навч. посіб. /з грифом МОН України/ – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с.;

Попова С.М., Попова Л.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія –Х.: ТО «Ексклюзив». – 2013. – 268 с.

Попова С.М., Понікаров В.Д., Кожушко О.В. Організація податкового контролю: науково-практ. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2013. –312 с. (ІІ місце на конкурсі НУ ДПС України);

Попова С.М. Національна економіка: Підручник за заг ред. Носової О.В. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 512 с.

Швець В.Д., Попова С.М., Понікаров В.Д., Шкурупій А.І. Земельні відносини в Україні: навч. посіб. /за заг. ред. О.М. Бандурки. – Х: Золота миля, 2014. – 332 с.

Попова С.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія. – Х.: ТО «Ексклюзив». – 2014. – 258 с.

Попова С.М., Попова Л.М. Фінанси підприємств: проблеми теорії та практик: Монографія. – Х.: ТО «Ексклюзив», 2014. – 286 с.

Бандурка С.С., Попова С.М. Право соціального забезпечення в Україні: Навчальний посібник. – Харків: Золота миля, 2015, – 360 с.

Бандурка О.М., Носова О.В., Райнін І.Л., Попова С.М. Регіональна економіка: Підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України, професора Бандурки О.М. – Харків: Золота миля, 2016. – 336 с.