"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Прокопенко Олексій Юрійович <br/> доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Прокопенко Олексій Юрійович,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Народився 27 квітня 1984 р. у м. Харків.

Кандидатську дисертацію «Деліктологічна характеристика та профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» захистив у Міжрегіональній академії управління персоналом (Київ) у 2011 р.; науковий керівник – А. Т. Комзюк. Докторську дисертацію «Адміністративно-правові засади діяльності органів Національної поліції України по забезпеченню правопорядку у регіоні» за спеціальністю 12.00.07 захистив у Харківському національному університеті внутрішніх справ у 2017 р.; науковий консультант – А. Т. Комзюк.

Вчене звання старшого наукового співробітника по кафедрі адміністративного права та процесу присвоєно у 2015 р.

З червня по вересень 2005 р. працював слідчим слідчого відділу Фрунзенського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. із вересня 2005 р. по січень 2007 р. – інспектором центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Харківській обл., із січня 2007 р. по квітень 2011 р. – науковим співробітником науково-дослідної лабораторії з проблем профілактики та розслідування злочинів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, із квітня по вересень 2011 р. – інспектором ЦЗГ ХНУВС, із вересня 2011 р. по травень 2013 р. – викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри адміністративного права та процесу навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки Університету, з травня 2013 р. по вересень 2014 р. – заступником начальника з навчально-методичної роботи навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС. З вересня 2014 р. є начальником кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей, нині – завідувач кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Загальна кількість публікацій – близько 80, у тому числі одноосібних монографій – 2, посібників – 3, основних статей – 30; є співавтором науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EcxezdwAAAAJ