"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Пчолкін Валерій Дмитрович <br/> доктор юридичних наук, професор
Пчолкін Валерій Дмитрович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 26 серпня 1952 року в м. Харкові.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми методики розслідування розкрадань у кондитерській промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у харчовій промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 1973 по 1986 роки працював в оперативних підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Харківській області, де підготував та захистив кандидатську дисертацію. В Університеті з 1986 р. по теперішній час. З липня 1986 року працював доцентом кафедри ОРД Харківських вищих курсів МВС СРСР, де займався перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників оперативних та слідчих підрозділів ОВС. З 1997 по 2006 роки – начальник кафедри спеціальних дисциплін та кафедри оперативно-розшукової діяльності ХНУВС. З 2007 по 2010 роки – доцент кафедри криміналістики Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. З 2010 по 2013 роки був завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікаціцй ХНУВС. На теперішній час – професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 та СРК 64.700.07 в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Напрямками наукової діяльності є оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінальний процес, судова експертиза.

Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації (Філіпенко Н.Є., Сергатий М.О., Мєлєшев С.Б., Аріт К.В.).

Опублікував понад 150 наукових праць, з них: монографій – 5, підручників – 1, навчальних посібників – 6, статей – 52, тез доповідей – 63, публікацій у інших друкованих виданнях – 23.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nt9GxXsAAAAJ