"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Пчолкін Валерій Дмитрович <br/> доктор юридичних наук, професор
Пчолкін Валерій Дмитрович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 26 серпня 1952 року в м. Харкові.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми методики розслідування розкрадань у кондитерській промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у харчовій промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 1973 по 1986 роки працював в оперативних підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Харківській області, де підготував та захистив кандидатську дисертацію. В Університеті з 1986 р. по теперішній час. З липня 1986 року працював доцентом кафедри ОРД Харківських вищих курсів МВС СРСР, де займався перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників оперативних та слідчих підрозділів ОВС. З 1997 по 2006 роки – начальник кафедри спеціальних дисциплін та кафедри оперативно-розшукової діяльності ХНУВС. З 2007 по 2010 роки – доцент кафедри криміналістики Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. З 2010 по 2013 роки був завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікаціцй ХНУВС. З 2013 р. по 2019 р. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС. З 2019 р. по т.ч. - професор кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету №6 ХНУВС.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 та СРК 64.700.07 в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Напрямками наукової діяльності є оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінальний процес, судова експертиза.

Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації (Філіпенко Н.Є., Сергатий М.О., Мєлєшев С.Б., Аріт К.В.).

Опублікував понад 150 наукових праць, з них: монографій – 5, підручників – 1, навчальних посібників – 6, статей – 52, тез доповідей – 63, публікацій у інших друкованих виданнях – 23.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nt9GxXsAAAAJ