"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Салманова Олена Юріївна <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Салманова Олена Юріївна,
доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Народилася 16 лютого 1969 р. у місті Борзя Читинської області.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, у 2015 році – вчене звання професора цієї ж кафедри.

З 1993 року після закінчення Української юридичної академії працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: у 1993–1995 рр. – викладач кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ХІВС; у 1995–1997 рр. – ад’юнкт; у 1997–2001 рр. – викладач, а у 2001–2006 рр. – старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС; у 2006–2011 рр. – доцент, у 2011–2014 рр. – професор, а у 2014–2015 рр. – начальник кафедри адміністративного права та процесу. З 2015 року дотепер – завідувач кафедри адміністративного права та процесу ХНУВС.

Нагороджена: відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти», відзнакою МВС України – нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, відзнаками МВС України – медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби».

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна діяльність

Під її науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій (Єфіменко М.Ю., Іванова Л.Ю., Комзюк М.А., Процких О.Ю., Рєзнікова С.С.).

Опублікувала понад 80 наукових праць, з них: підручників – 5, навчальних посібників – 7, наукових статей – 37, тез доповідей – 12, інші праці (науково-практичні коментарі, методичні рекомендації, навчально-методичні матеріали).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JOjVJmQAAAAJ