"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Саппа Микола Миколайович <br/> доктор соціологічних наук, професор
Саппа Микола Миколайович,
доктор соціологічних наук, професор

Народився 4 лютого 1945 року в м. Авдієвці Донецької області.

У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Дослідження утримання високотемпературної плазми в лінійних електромагнітних пастках» (спеціальність 91.04.08 – фізика и хімія плазми); у 2000 році – докторську дисертацію за темою «Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід)» (спеціальність 22.00.07 – соціологія управління).

У 2004 році присвоєно вчене звання професора кафедри прикладної соціології.

У 1963–1964 рр. – слюсар ХАЗу; у 1963–1969 рр. – студент ХАІ, ХДУ; у 1969–1995 рр. – стажист-дослідник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, помічник директора інституту «Ядерний паливний цикл» у Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут»; у 1995–2001 рр. – докторант, доцент ХНУ ім. Каразіна. З 2001 року працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: фізика плазми, радіаційна екологія, історія (України, Болгарії), літературознавство, краєзнавство, мовознавство (фразеологія, соціолінгвістика), філософія, соціологія, юридична психологія.

Відомчі заохочувальні відзнаки: «Відмінник освіти України».

Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (Гузьман О.А., Пержун В.В.).

Кількість опублікованих наукових праць – 261, з них: монографій – 3, навчальних посібників – 2, статей і тез доповідей – 243, винаходів – 13.

Дійсний член (академік) Міжнародної академії наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ); Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5TGHAiAAAAAJ