"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Синєгубов Олег Васильович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Синєгубов Олег Васильович,
доктор юридичних наук, доцент

Народився 10 серпня 1983 року народження у м. Харків.

Захистив дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата юридичних наук 28.04.2008 за спеціальністю - 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право, за темою «Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції» у спеціалізованій вченій раді Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України під керівництвом Академіка національної академії правових наук України, професора, доктора юридичних наук Бандурки Олександра Марковича. Доктор юридичних наук з 2016 року. Докторську дисертацію захистив на тему: «Здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб, що не досягли повноліття» 13.10.2015 у спеціалізованій вченій ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України Генеральної прокуратури України за спеціальність 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий консультант: Академік національної академії правових наук України, професор, доктор юридичних наук Бандурка Олександр Маркович.

У 2013 році отримав вчене звання доцента по кафедри цивільного права та процесу.

З липня 2004 року по травень 2005 року – слідчий слідчого відділення УМВС України на Південній залізниці; З травня 2005 по грудень 2007 року – ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ; з січня 2008 року по липень 2008 року - слідчий слідчого відділення ЛВ станція «основа» УМВС України на Південній залізниці; з серпня 2008 по березень 2009 року старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ права, економіки та соціології ХНУВС; з березня 2009 року по липень 2011 року – доцент тієї ж кафедри; з липня 2011 року по листопад 2015 року – заступник декана з навчально-методичної роботи ННІ права та масових комунікацій ХНУВС; з листопада 2015 року по теперішній час – декан факультету № 6 ХНУВС.

З вересня 2016 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 з правом прийняття на розгляд та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

У серпні місяці 2016 року був відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZkTji_gAAAAJ