"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Синявська Олена Юхимівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Синявська Олена Юхимівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилась 10 жовтня 1969 року в м. Суми.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання)» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право); у 2008 році – докторську дисертацію за темою «Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

У 1991 році з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «фізика та математика». З липня 1991 року працювала вихователем піонерського табору «Сонячний» НВО «Насосенергомаш» м. Суми, вчителем фізики Сумської середньої школи № 8, звідки звільнилась в травні 1994 року в зв’язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ. З травня 1994 року по листопад 2001 року працювала в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Сумській області. У 2000 році з відзнакою закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». З листопада 2001 року працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: 2001–2006 рр. – доцент кафедри управління в органах внутрішніх справ; 2006–2008 рр. – доцент кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2008–2010 рр. – професор кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2010–2011 рр. – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2011–2013 рр. – начальник інституту, факультету заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ; 2013-2015 – начальник навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання; з 2015 р. по теперішній час працює професором кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагроди та заохочення: Почесна грамота МВС України за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків; відзнака МВС України нагрудний знак «ГУБОЗ МВС України»; відзнаки МВС України – нагрудний знак "За відзнаку в службі" ІІ ступеня, "10 років МВС України", "За відзнаку в службі" І ступеня; дострокове присвоєння чергового спеціального звання «підполковник міліції»; подяка голови Харківської обласної державної адміністрації; відзнака ВВ МВС України "За доблесну службу" II ступеня; медаль "15 років МВС України"; занесенна на Дошку пошани МВС України з нагоди Дня міліції України; почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації з нагоди Дня юриста; відзнака МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти"; нагрудний знак "Почесний знак МВС України"; медаль МВС України "10 років сумлінної служби".

Напрямами наукових інтересів є проблеми адміністративного права, управління в органах внутрішніх справ, управління персоналом ОВС, проходження служби в органах внутрішніх справ, правового та соціального захисту персоналу ОВС.

Під її науковим керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (Миськів Л.І., Дюкарєв В.П., Солдатова В.Д., Гончаренко І.Б., Процюк Н.І., Михайлова Ю.О., Мандичев Д.В.).

Опублікувала 95 наукових праць, з них: монографій – 5, підручників – 2, навчальних посібників – 9, статей – 42, тез доповідей – 22, інші праці (науково-практичні коментарі, наукові звіти, методичні рекомендації, навчально-методичні праці).

Є членом редколегій низки наукових періодичних видань – збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», журналів «Право і Безпека», «Право та державне управління», «Європейські перспективи», які включені до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QhJNtI4AAAAJ&hl=ru