"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Синявська Олена Юхимівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Синявська Олена Юхимівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилась 10 жовтня 1969 року в м. Суми.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання)» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право); у 2008 році – докторську дисертацію за темою «Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

У 1991 році з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «фізика та математика». З липня 1991 року працювала вихователем піонерського табору «Сонячний» НВО «Насосенергомаш» м. Суми, вчителем фізики Сумської середньої школи № 8, звідки звільнилась в травні 1994 року в зв’язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ. З травня 1994 року по листопад 2001 року працювала в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Сумській області. У 2000 році з відзнакою закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». З листопада 2001 року працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: 2001–2006 рр. – доцент кафедри управління в органах внутрішніх справ; 2006–2008 рр. – доцент кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2008–2010 рр. – професор кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2010–2011 рр. – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; 2011–2013 рр. – начальник інституту, факультету заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ; 2013-2015 – начальник навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання; з 2015 р. по 2019 р. - професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2019 р. по т.ч. - професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагроди та заохочення: Почесна грамота МВС України за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків; відзнака МВС України нагрудний знак «ГУБОЗ МВС України»; відзнаки МВС України – нагрудний знак "За відзнаку в службі" ІІ ступеня, "10 років МВС України", "За відзнаку в службі" І ступеня; дострокове присвоєння чергового спеціального звання «підполковник міліції»; подяка голови Харківської обласної державної адміністрації; відзнака ВВ МВС України "За доблесну службу" II ступеня; медаль "15 років МВС України"; занесенна на Дошку пошани МВС України з нагоди Дня міліції України; почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації з нагоди Дня юриста; відзнака МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти"; нагрудний знак "Почесний знак МВС України"; медаль МВС України "10 років сумлінної служби".

Напрямами наукових інтересів є проблеми адміністративного права, управління в органах внутрішніх справ, управління персоналом ОВС, проходження служби в органах внутрішніх справ, правового та соціального захисту персоналу ОВС.

Під її науковим керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (Миськів Л.І., Дюкарєв В.П., Солдатова В.Д., Гончаренко І.Б., Процюк Н.І., Михайлова Ю.О., Мандичев Д.В.).

Опублікувала 95 наукових праць, з них: монографій – 5, підручників – 2, навчальних посібників – 9, статей – 42, тез доповідей – 22, інші праці (науково-практичні коментарі, наукові звіти, методичні рекомендації, навчально-методичні праці).

Є членом редколегій низки наукових періодичних видань – збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», журналів «Право і Безпека», «Право та державне управління», «Європейські перспективи», які включені до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QhJNtI4AAAAJ&hl=ru