"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Слінько Сергій Вікторович <br/> доктор юридичних наук, професор
Слінько Сергій Вікторович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 11 червня 1955 року.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Сутність, форми та правові засади взаємодії слідчого з органом дізнання» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Теорія і практика досудового розслідування: генезис та перспективи реформування» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 1986 року по теперішній час працює на різних посадах у Харківському національному університеті внутрішніх справ – викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри кримінально-правових дисциплін. З 2019 р. по т.ч. - професор кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету №6 ХНУВС.

Напрями наукових інтересів: проблеми досудового слідства у кримінальному процесі, правовий статус його суб’єктів.

Опублікував близько 100 наукових робіт, у т. ч. 6 монографій, 18 навчальних посібників.

Є членом редколегій наукових періодичних видань «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» і «Форум права», які видаються у ХНУВС, та «Вісник Херсонського державного університету».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BTQIWcYAAAAJ