"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Бандурка Ірина Олександрівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Бандурка Ірина Олександрівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 10 листопада 1983 р. у м. Житомир.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків» (спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»); науковий керівник – В. П. Ємельянов. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Кримінально-правовий захист дитинства в Україні» (спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»); науковий консультант – О. М. Литвинов.

У 2005 р. закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2009 р. – ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ. З листопада 2010 р. до сьогодні працює на посаді доцента кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Проводить заняття з кримінального права.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 Харківського національного університету внутрішніх справ із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія (психологічні науки)».

Учена здійснила аналіз кримінально-правового захисту дитинства в Україні, в результаті якого сформулювала низку інноваційних положень, висновків і пропозицій, що можуть допомогти подальшому розвитку кримінально-правової політики держави, вдосконаленню законодавчої бази та правоохоронної практики.

Має понад 50 наукових публікацій, зокрема 3 монографії, 30 статей у наукових фахових виданнях.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MOUKJlUAAAAJ