"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Шаповал Володимир Миколайович <br/> доктор філософських наук, професор
Шаповал Володимир Миколайович,
доктор філософських наук, професор

Народився 3 жовтня 1958 року в м. Харкові.

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Духовна природа права: методологічний аналіз» (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія); у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Трансцендентальні виміри свободи: філософсько-антропологічний аналіз» (спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри гуманітарних дисциплін.

У 1975–1980 рр. – студент Харківського автомобільно-дорожнього інституту; у 1980–1982 рр. – служба у Збройних силах СРСР; у 1982–1988 рр. – інженер Шляхового ремонтно-будівельного управління № 33; у 1988–1991 рр. – праця в органах державного управління; у 1991–1992 рр. – інспектор учбової частини Харківського інституту культури; у 1992 р. – старший лаборант кафедри філософії Харківського державного університету ім. О.М. Горького; з 1992 р. по теперішній час – начальник кабінету, викладач, старший викладач, доцент, професор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 в Харківській державній академії культури.

Основні напрями наукової діяльності: філософія права, соціальна філософія, філософська антропологія, філософія культури.

Опублікував 225 наукових праць, з них: монографій – 2, навчальних посібників – 3, статей – 132, тез доповідей – 61.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w7358uQAAAAJ&view_op=list_works