"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Щербаковський Михайло Григорович <br/> доктор юридичних наук, професор
Щербаковський Михайло Григорович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 20 січня 1951 року у м. Харкові.

25 квітня 1989 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституту судових експертиз захистив кандидатську дисертацію «Теоретичні та методичні положення комплексного криміналістичного дослідження металів і сплавів» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, судоустрій, прокурорський нагляд, криміналістика. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Олександр Романович Шляхов. 23 травня 2016 р. у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив докторську дисертацію «Теоретико-методологічні та праксеологічні засади судових експертиз у кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

З 1975 р. працював в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса на посадах молодшого, старшого. провідного наукового співробітника, завідувача лабораторії судово-хімічних та фізичних досліджень. В 1993 р. перейшов на викладацьку роботу у Харківський інститут внутрішніх справ (нині – Харківський національний університет внутрішніх справ). Займав посади доцента, заступника начальника кафедри, начальника кафедри криміналістики та судової медицини, завідувача кафедри криміналістики. У 2008 р. в званні полковника міліції вийшов на пенсію та продовжує наукову та викладацьку діяльність. З 2016 р. по 2019 р. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (права та масових комунікацій). З 2019 р. по т.ч. - завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС.

Член спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та Донецького інституту внутрішніх справ.

Основний напрям наукової діяльності пов’язаний з дослідженням теоретичних та практичних проблем використання спеціальних знань, проведенням й використанням судових експертиз у кримінальному провадженні.

Автор та співавтор 23 монографій, підручників, посібників, понад 150 наукових публікацій з криміналістики та судових експертиз.

Під його науковим керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій   (В.О. Малярова, С.П. Лапта, С.Г. Качурін, Л.Г. Бордюгов, О.О. Андрєєв,  Д.В. Пашнєв, Н.М. Косміна, С.О. Торопов, Ю.М. Мирошниченко, О.А.  Кравченко, А.Е. Волкова, В.А. Коршенко).

загороджений відомчими нагородами МВС України: відзнаками «За зразкове провадження досудового слідства», «За розвиток науки, техніки та освіти», нагрудними знаками «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеню.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ifcBYUYAAAAJ