"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Ященко Андрій Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор
Ященко Андрій Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 04 травня 1978 року у м. Донецьку

19.06.2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Куц В. М. 31.05.2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Заходи кримінально-правового характеру: теорія та практика застосування» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Науковий консультант – доктор юридичних наук, доцент Харченко В. Б.

У 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін.

З серпня 2001 р. працював у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди: з 27.08.2001 – по 31.08.2006 рр. – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; протягом 2002–2005 рр. навчався в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; з 01.09.2006 – по 29.08.2008 рр. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2008–2010 рр. працював в Одеській національній юридичній академії: з 01.09.2008 – по 18.01.2009 рр. – старший викладач, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського факультету Одеської національної юридичної академії; з 19.01.2009 – по 26.08.2010 рр. – завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського факультету Одеської національної юридичної академії. З вересня 2010 р. працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ: з 01.09.2010 р. – доцент кафедри кримінального права і кримінології Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ; протягом 2011–2012 рр. – доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ; протягом 2012–2016 рр. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 15.09.2016 р. по теперішній час – професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Напрямами його наукових інтересів є проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру, проблеми впровадження у національне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство інституту медіації.

Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (О. С. Субботенко, Д. В. Горшков).

Опубліковано понад 70 наукових праць, з них: монографій – 2, наукових статей – 42, тез доповідей – 19, праць навчально-методичного характеру – 11.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4egqtYAAAAJ&hl=ru