"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Ященко Андрій Миколайович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Ященко Андрій Миколайович,
доктор юридичних наук, доцент

Народився 04 травня 1978 року у м. Донецьку

19.06.2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Куц В. М. 31.05.2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Заходи кримінально-правового характеру: теорія та практика застосування» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Науковий консультант – доктор юридичних наук, доцент Харченко В. Б.

У 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін.

З серпня 2001 р. працював у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди: з 27.08.2001 – по 31.08.2006 рр. – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; протягом 2002–2005 рр. навчався в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; з 01.09.2006 – по 29.08.2008 рр. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2008–2010 рр. працював в Одеській національній юридичній академії: з 01.09.2008 – по 18.01.2009 рр. – старший викладач, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського факультету Одеської національної юридичної академії; з 19.01.2009 – по 26.08.2010 рр. – завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського факультету Одеської національної юридичної академії. З вересня 2010 р. працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ: з 01.09.2010 р. – доцент кафедри кримінального права і кримінології Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ; протягом 2011–2012 рр. – доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ; протягом 2012–2016 рр. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 15.09.2016 р. по теперішній час – професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Напрямами його наукових інтересів є проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру, проблеми впровадження у національне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство інституту медіації.

Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (О. С. Субботенко, Д. В. Горшков).

Опубліковано понад 70 наукових праць, з них: монографій – 2, наукових статей – 42, тез доповідей – 19, праць навчально-методичного характеру – 11.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4egqtYAAAAJ&hl=ru