"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Слинько Дмитро Вікторович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Слинько Дмитро Вікторович,
доктор юридичних наук, доцент

Народився 20 грудня 1974 рок у м. Полтава.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2018 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Теоретико-правові засади юридичного процесу» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

З 1998 по 2001 рік – навчався у ад’юнктурі Університету внутрішніх справ МВС України. В Харківському національному університеті внутрішніх справ працював на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри теорії та історії держави і права, доцента кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки слідчих, доцента кафедри конституційного та міжнародного права факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. На теперішній час обіймає посаду професора кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Нагороджений відомчими заохочувальними відзнаками та медалями МВС України.

Основні напрямки наукової діяльності: юридичний процес, реалізація права, правозастосування, історія процесуального права та процесуальних відносин.

Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць (з них 1 монографія, 4 навчальних посібники, 2 підручника, 65 статей та тез доповідей та праці навчально-методичного характеру).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wv3uxakAAAAJ&hl=ru