"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Маковоз Оксана Сергіївна <br/> доктор економічних наук, доцент
Маковоз Оксана Сергіївна,
доктор економічних наук, доцент

Народилась 16 квітня 1980 року в м. Харкові.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою:«Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі» (спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);                у 2018 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Механізми економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика» (спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів.

У 2002 році з відзнакою закінчила магістратуру в Харківській державній академії технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент організацій», присвоєно кваліфікацію «Економіст-менеджер».

У 2002–2007 рр. – працювала менеджером комерційної служби АТЗТ «Хладопром» (м. Харків);

грудень 2007 р. – грудень 2009 р. – навчалась в аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі;

З лютого 2010 року - червень 2011 р. – старший викладач кафедри  економічної теорії навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ.

Червень 2011 р. – липень 2012 р. – старший викладач кафедри економіки та фінансів навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

Липень 2012 р. – грудень 2017 р. – доцент кафедри економіки та фінансів факультету № 6 (навчально-наукового інституту права та масових комунікацій, факультету права та масових комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх справ.

З січня 2018 р. - дотепер – завідувач економіки та фінансів факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: економічна безпека держави та суб’єктів господарювання, корпоративне управління, тіньова економіка.

Опублікувала понад 150 наукових робіт (у тому числі: 7 монографій, 2 підручники, 4 навчальних посібники).

Член Наукової громадської організації «Фінансово-економічна наукова рада».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BfPxjbgAAAAJ