"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Бурдін Михайло Юрійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Бурдін Михайло Юрійович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 26 жовтня 1977 рок у м. Харків.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Система попереднього розслідування у кримінальному судочинстві Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на матеріалах українських губерній)» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2017 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – XX ст.): історико-правовий та інституційний виміри» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних юридичних дисциплін. У 2018 році присвоєно вчене звання професора.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; член спеціалізованої вченої ради К 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Сфера наукових інтересів охоплює методологію історико-правової науки; правові проблеми всесвітньої історії; історію правового регулювання поземельних відносин; історію розвитку кримінального процесу; актуальні проблеми підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (Пєнцов М.В., Наумова Н.М.).

Опублікував понад 60 наукових праць (1 монографію, 2 підручники, 63 статей та тез доповідей).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpo5B9gAAAAJ&hl=ru