"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Бурдін Михайло Юрійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Бурдін Михайло Юрійович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 26 жовтня 1977 рок у м. Харків.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Система попереднього розслідування у кримінальному судочинстві Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на матеріалах українських губерній)» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2017 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – XX ст.): історико-правовий та інституційний виміри» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних юридичних дисциплін. У 2018 році присвоєно вчене звання професора.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; член спеціалізованої вченої ради К 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Сфера наукових інтересів охоплює методологію історико-правової науки; правові проблеми всесвітньої історії; історію правового регулювання поземельних відносин; історію розвитку кримінального процесу; актуальні проблеми підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (Пєнцов М.В., Наумова Н.М.).

Опублікував понад 60 наукових праць (1 монографію, 2 підручники, 63 статей та тез доповідей).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpo5B9gAAAAJ&hl=ru