Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

 

По відділу організації наукової роботи та захисту інтелектуальної власності

 

Старший науковий співробітник відділення організації наукової роботи – 0,5

 

По науково-дослідній лабораторії з проблем інформаційних технологій та протидії злочинності у кіберпросторі

 

Завідувач – 1

 

У конкурсі мають право брати участь особи з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади: науковий ступінь та/або наукове звання з відповідного наукового напряму і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до наукових працівників Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та умовам оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Харківського національного університету внутрішніх справ.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилає поштою) письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч та наступні документи: копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; військовий квиток (для військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 27 жовтня 2023 року.

Контактні телефони (099) 956-23-63; (066) 176-44-71.

Адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.

 

Конкурсна комісія