Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

по кафедрі кримінального права і кримінології:

Професор – 1,25

Доцент – 1,5

Старший викладач – 1

по кафедрі теорії та історії держави і права 

Професор – 2,25

Доцент – 4

по кафедрі кримінального процесу та організації досудового слідства 

Доцент – 1,25

Старший викладач – 1

по кафедрі криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки 

Старший викладач – 1

по кафедрі адміністративного права та процесу 

Професор – 2

Доцент – 0,25

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів 

Професор – 1

Доцент – 0,25

Старший викладач – 0,5

по кафедрі трудового та господарського права 

Професор – 0,25

Доцент – 0,25

по кафедрі соціальних та економічних дисциплін 

Доцент – 4,55

по кафедрі українознавства 

Доцент – 2

Старший викладач – 2

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

по кафедрі педагогіки та психології

Доцент – 2

по кафедрі поліцейської діяльності та публічного адміністрування

Професор – 0,5

Старший викладач – 1

по кафедрі вогневої підготовки 

Доцент – 1

Старший викладач – 1

Викладач – 1,5

по кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки 

Доцент – 2

Старший викладач – 4

Викладач – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

по кафедрі іноземних мов 

Доцент – 1 

Старший викладач – 3

Викладач – 3 

по кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Доцент – 1 

по кафедрі конституційного і міжнародного права 

Доцент – 0,5 

Старший викладач – 1

по кафедрі протидії кіберзлочинності  

Доцент – 4

Старший викладач – 1

Викладач – 1  

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок). 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 28 серпня 2022 року.

Контактні телефони м. Вінниця: (099) 956-23-63; (066) 176-44-71.

Конкурсна комісія