Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

по Секретаріату Вченої ради

Науковий співробітник – 1

по відділу організації наукової роботи та захисту інтелектуальної власності

Старший науковий співробітник – 1

Науковий співробітник – 1

по науково-дослідній лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Науковий співробітник – 2 

по науково-дослідній лабораторії з проблем інформаційних технологій та протидії злочинності у кіберпросторі

Завідувач – 1 

Провідний науковий співробітник – 3

Старший науковий співробітник – 3

Науковий співробітник – 1

по науково-дослідній лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності

Старший науковий співробітник – 2

по науково-дослідній лабораторії з проблем досудового розслідування

Науковий співробітник – 2

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади: науковий ступінь та/або наукове звання з відповідного наукового напряму і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до наукових працівників Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та умовам оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилає поштою) письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч та наступні документи: копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; військового квітка (для військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 28 серпня 2022 року.

Контактні телефони, м. Вінниця: (099) 956-23-63; (066) 176-44-71.

Конкурсна комісія