Одержувач: Харківський національний університет внутрішніх справ
Код організації: 08571096
Розрахунковий рахунок: 31255309105066
Банк: ДКСУ в м. Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: благодійні пожертви для забезпечення потреб національної оборони Держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил, благодійні внески для покращення метеріально-технічної бази університету.