"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Гетманець Ольга Петрiвна

Кафедра правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки факультету № 6 з перших років існування вишу працювала над забезпеченням курсантів, студентів та слухачів навчально-методичними та науковими виданнями. Кафедру було створено у травні 1992 року спершу як кафедру правових основ підприємницької діяльності, на якій викладалися: правові основи підприємницької діяльності, міжнародне приватне право, кооперативне, фінансове, банківське та податкове право.

Кафедрою забезпечується підготовка студентів, магістрантів та аспірантів. Колективом кафедри розроблено новітні навчальні комплекси дисциплін з урахуванням сучасних методів викладання, підготовлено та надруковано велику кількість наукових та методичних праць. За час існування кафедри під науковим керівництвом професорів та доцентів було захищено більше п’ятдесяти кандидатських та докторських дисертацій.

Кафедра працює над виданням нової серії навчальних посібників, щоб забезпечити викладання навчальних дисциплін. Викладачi кафедри навчають студентiв за спеціальностями "Право", "Правоохоронна діяльність", «Кiбербезпека». Кафедра також є випускаючою зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація - фінансова безпека та фінансові розслідування)".

Видання цих книг зумовлено необхідністю у новітньому методичному забезпеченні дисциплін, що викладаються кафедрою. Започаткували цю серію завідувач кафедри професор О.П. Гетманець, доценти Ю.М. Жорнокуй та О.М. Шуміло. Активну участь у написанні навчальної літератури беруть члени кафедри, а саме – доценти: Т.В. Колєснік, Г.Ф. Фомін; А.М.Чорна, В.Г.Жорнокуй, І.В.Кирєєва, кандидати юридичних наук: Л.В. Міщенко, І.І.Сядриста, О.С. Почанська.

Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 21 посада: одна посада завідувача кафедри, два – професора кафедри, 14 посад доцента кафедри, 2 посади старшого викладача, одна посада викладача та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 21 співробітник, з них: 3 доктори та 18 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: "Актуальні проблеми фінансового права", "Аудит", "Банківська система", "Банківські операції", "Банківське право", "Безпека життєдіяльності та охорона праці", "Бухгалтерський облік", "Бюджетна система", "Бюджетне право", "Вступ до спеціальності", "Глобальна економіка", "Господарське право", "Гроші і кредит", "Доктрини міжнародного приватного права", "Доктрини міжнародного приватного права: історія та сучасність", "Доктрини права соціального забезпечення: історія та сучасність", "Доктрини трудового права: історія та сучасність", "Доктрини фінансового права: історія та сучасність", "Дослідження трансформації фінансової системи", "Екологічне право", "Економіка підприємства", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Економічна безпека держави", "Економічний аналіз", "Земельне право", "Інвестиційне право", "Інвестування", "Інноваційний розвиток підприємства", "Історія економіки та економічної думки", "Корпоративне право", "Макроекономіка", "Маркетинг", "Менеджмент", "Методика наукової діяльності", "Методологія фінансових розслідувань", "Міжнародна економіка", "Міжнародне інвестиційне право", "Міжнародне приватне право", "Міжнародне фінансове право", "Мікроекономіка", "Місцеві фінанси", "Напрями розвитку науки міжнародного приватного права", "Напрями розвитку науки права соціального забезпечення", "Напрями розвитку науки трудового права", "Напрями розвитку науки фінансового права", "Національна економіка", "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами", "Основи економічної безпеки", "Основи економічної теорії", "Основи економічної теорії та судової бухгалтерії", "Основи менеджменту та підприємницької діяльності", "Охорона праці в галузі", "Охорона праці в галузі та цивільний захист", "Податкова система", "Податкове право", "Податковий менеджмент", "Політекономія", "Правове регулювання захисту екноміки та довкілля", "Регіональна економіка", "Ринок фінансових послуг", "Соціальна відповідальність", "Стратегічне управління", "Страховий менеджмент", "Страхування", "Сучасні проблеми господарського права", "Сучасні проблеми земельного права", "Сучасні проблеми корпоративного права", "Трудове право", "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Фінансова безпека", "Фінансова статистика", "Фінансове право", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий менеджмент", "Фінансовий ринок", "Фінансові інновації", "ЦБ та грошово-кредитна політика", "Цивільний захист та безпека життєдіяльності".

Наукові дослідження колективу кафедри спрямовані на вирішення як загальнотеоретичних питань відповідних галузей права, так і питань, пов’язаних з діяльністю поліції та правозастосування. На теперішній час колектив кафедри працює за такими напрямами:

  • господарське право, корпоративне право;
  • міжнародне приватне право;
  • трудове право; право соціального забезпечення;
  • земельне право; аграрне право; екологічне право природоресурсне право;
  • фінансове право; податкове право, банківське право.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічного потенціалу як для ХНУВС, так і для системи Національної поліції України, а саме: в аспірантурі навчаються 5 аспірантів. Їх теми затверджені рішенням Вченої ради ХНУВС. Всі вони активно працюють над своїми дисертаційними дослідженнями.

На кафедрі працює, студентський науковий гурток під керівництвом доцента кафедри, к.ю.н. Сядристої І.І.

Cклад кафедриГетманець Ольга Петрівна – завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDАнаньєва Євгенія Андріївна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDВасилько Ірина Вячеславівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Денисов Андрій Ігорович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Добровінський Артем Вікторович – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDЖорнокуй Валентина Григорівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDКирєєва Ірина Валеріївна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Кириченко Юлія Миколаївна – професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності, доктор юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDКоробцова Дар’я Вікторівна - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCIDМатвеєв Сергій Петрович - старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат економічних наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Міщенко Ліна Володимирівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

 

Подорожній Артем Юрійович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Романенко Марина Володимирівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDСадиков Мурат Абдикасович - старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDСядриста Ірина Ігорівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Фомін Григорій Федорович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат економічних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Фурса Вікторія Анатоліївна - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат економічних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDЧорна Аліна Миколаївна – професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності, доктор юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDШуміло Олексій Михайлович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон (057) 73-98-354
Email: pmk.pzgd@gmail.com