Сучасні проблеми адміністративного права та процесу
Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 30 червня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Деякі проблеми формування та розвитку законодавчих засад процесу децентралізації виконавчої влади в Україні

Гусаров С. М. Зміст і значення реалізації правових норм у контексті правозастосовної діяльності органів публічної адміністратації

Комзюк А. Т. Публічне адміністрування і сучасна доктрина адміністративного права

Салманова О. Ю. Щодо сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції

Гаращук В. М. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування

Настюк В. Я. Актуальні проблеми адміністративного процесу

Музичук О. М. Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні

Бевзенко В. М. Особливості оскарження рішення, дій, бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації щодо реєстрації знаків для товарів і послуг в адміністративному судочинстві

Проневич О. С. Транспонування європейських правових принципів охорони здоров’я у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми

Безпалова О. І. Створення вищого антикорупційного суду як важливий крок у напрямі здійснення судової реформи в Україні

Зозуля І. В. Поняття влади в адміністративному праві

Коваленко Л. П. Деякі проблеми адміністративного права як галузі права

Пєтков С. В. Систематизація – перший крок в реформуванні українського законодавства

Макаренко О. Ю. Проблемні аспекти практики розгляду справ щодо вчинення адміністративних правопорушень водіями автотранспортних засобів (на прикладі міста Кривий Ріг)

Попова С. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій сфері

Стародубцев А. А. Щодо виконання судових рішень адміністративних судів

Стукаленко О. В. Механізм правового регулювання: сучасні погляди

Шевчук О. М. Стадії контрольного провадження у сфері обігу наркотиків: науково-термінологічний пошук

Ємець Л. О. Принципи взаємодії суб’єктів управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави

Швець Д. В. Актуальні проблеми вдосконалення контрольної діяльності у сфері виконавчої влади

Баранов С. О. Проблеми взаємодії дільничного офіцера поліції з громадськістю при проведенні заходів індивідуальної профілактики правопорушень

Білик В. М. Правомірність звернень Національного антикорупційного бюро України до органів державної влади (на прикладі Центральної виборчої комісії)

Джафарова М. В. Апеляційне оскарження як форма перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України

Завальний М. В. Теоретичні передумови недержавної правоохоронної діяльності в Україні

Казанчук І. Д. Перспективи формування в Україні адміністративно-правової системи управління природними ресурсами та забезпечення екологічної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів

Корнута Л. М. Щодо питання удосконалення законодавства про державну службу в частині дисциплінарної відповідальності

Коропатов О. М. Напрямки та значення взаємодії з громадськістюу реалізації завдань і функцій керівника територіального органу поліції

Крижна В. В. Аналіз механізму надання адміністративних послуг в Україні

Легеза Є. О. Зміст системи публічних послуг в Україні

Небрат О. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини в діяльності Національної поліції

Пабат О. В. Принципи побудови податкової системи України

Панова І. В. Забезпечення реалізації та захисту права громадян на інформацію у сфері публічного управління

Прокопенко О. Ю. До питання щодо принципів діяльності регіональних органів Національної поліції України

Руколайніна І. Є. Взаємодія членів громадських формувань з органами Національної поліції щодо несення служби із забезпечення охорони публічного порядку та безпеки

Стрельченко О. Г., Стрельченко А. М. Природа адміністративних правопорушень військовослужбовців як спеціальних суб’єктів

Шпенов Д. Ю. Кваліфікація та компетентність суддів в Україні

Яценко В. П. Щодо врегулювання питання про тримання собак і котів у вітчизняному законодавстві

Галинська К. Ю. Адміністративно-правові заходи забезпечення інформаційного правопорядку

Жбанчик А. В. Особливості взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері охорони громадського порядку під час проведення Євробачення-2017

Зливко С. В. Керівник у сфері виконання покарань як суб’єкт адміністративно-правових відносин

Ільницький В. О. Проблеми правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності Національної поліції Україні

Кириченко О. Ю. Адміністративно-правові засади функціонування територіальних органів Національної поліції України

Кобзєва Т. А. Фінансування та кредитування як методи управління фінансовою системою

Кобко Є. В. Окремі питання забезпечення законності при накладенні адміністративних стягнень

Коломоєць Н. В. Забезпечення прав дитини в контексті реалізації правоохоронної діяльності органами Національної поліції України

Комзюк М. А., Цебинога В. Ю. Інститут адміністративної відповідальності – проблеми та шляхи їх вирішення в Україні

Коптєв П. Б. Окремі питання забезпечення законності при накладенні адміністративних стягнень

Коробцова Д. В. Перспективи розвитку інституту адміністративної відповідальності

Крупнова Л. В. Процедура відкриття виконавчого провадження як елемент механізму примусового виконання рішень

Липій Є. А. Сутність адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян

Невядовський В. О. Особливості реалізації окремих адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції

Пампура М. В. Види трансформаційних процесів у сучасній державі

Пастернак І. М. Окремі принципи взаємодії ДПСУ з правоохоронними органами

Попова Л. М. Адміністративно-правові заходи боротьби з тіньовою зайнятістю в Україні

Почанська О. С. Адміністративно-правове забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку

Пчелін В. Б. Щодо стану матеріально-фінансового забезпечення органів судової влади

Селюков В. С. Завдання післядипломної освіти працівників Національної поліції України

Чумак В. В. Принцип пропорційності у діяльності поліції Грузії

Шустрова К. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні

Агапова О. В. Міжнародне співробітництво як чинник удосконалення діяльності Національної гвардії України

Бела К. О. Адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні

Білик Л. Л. До питання реформи надання адміністративних послуг

Божок С. Г., Божок Д. Г. Особливості сучасного стану та перспективи розвитку адміністративного права та процесу

Больбіт Ю. Л. Форми державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Будь О. А. Адміністративна відповідальність як засіб забезпечення поліцією публічної безпеки та порядку

Бурбика В. О. Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами

Важинський О. С. Особливості інформаційного забезпечення діяльності Державної фіскальної служби України

Волков В. А. Сучасний підхід до з’ясування змісту компетенції Державної служби україни з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Голуб В. О. До дискусії про співвідношення процедурних та процесуальних норм у надзвичайному адміністративному законодавсті України

Даниляк А. В. Форми взаємодії органів досудового розслідування України з правоохоронними органами зарубіжних держав

Карпенко К. К. Адміністративно-правова сутність правовідносин у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні

Комзюк А. В. Актуальні проблеми забезпечення взаємодії правоохоронних органів з громадськими об’єднаннями

Кущенко В. О., Сергієнко Д. В. Деякі питання використання зарубіжного досвіду для удосконалення процедури реєстрації транспортних засобів в Україні

Лазарєв Д. В. Поняття організованої злочинності як об’єкта міжнародної взаємодії

Левін В. І. Організація та процедури проведення обшуку

Легка О. В. Етимологія та генезис поняття «відповідальність» як соціально-правового явища

Лубенцов А. В. Організація та проведення автотехнічної експертизи

Льозний О. А. Предмет доказування у процесуальному праві

Медведенко С. В. Деякі аспекти взаємодії керівника територіального підрозділу з громадськістю

Михальський О. О. Інтелектуальна власність як специфічний об’єкт адміністративно-правової протидії

Нагорний П. І. Аналіз міжнародного досвіду здійснення нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади

Настенко М. О. Діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт фінансового контролю

Нікуліна А. Г. До питання вдосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України

Носач А. В. Особливості взаємодії Служби безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму

Околович М. Є. Проблеми формування окремих елементів понятійного апарату у правовому регулюванні містобудівної діяльності

Остапенко І. О. Особливості провадження у справах про військові адміністративні правопорушення

Пінчук П. А. До проблеми визначення поняття «провадження у справах про адміністративні правопорушення»

Сірко В. С. Деякі питання правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні

Файнгольд І. Д. Класифікація принципів контролю за адвокатською діяльністю

Шевченко Т. В. Актуальність забезпечення особистої безпеки в Національній поліції України

Шорохова Г. М. Визначення суб’єктів інформаційного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної поліції України

Шорський П. О. Особливості правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян в України

Долинна Я. А. Щодо організації охорони публічного порядку під час проведення масових заходів

Єрмакова К. С. Здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України

Наумкін О. О. Відповідальність професійних суддів згідно з новим законодавством та правове функціонування Громадської Ради Доброчесності як елемента громадського контролю

Пихтін О. О. Проблемні питання презумції правоти поліцейського в Україні

Подріз В. В. Адміністративно-правові засади координації правоохоронної діяльності

Саннікова Л. О. Особливості діяльності екстреної медичної допомоги в умовах реформування

Сечанцина Д. О. Щодо реформування Національної поліції України

Стрельченко К. А. Основні завдання та функції діяльності екстреної медичної допомоги

Фещенко Я. І. Проблеми законодавчого визначення умов та меж застосування фізичної сили органами Національної поліції України

Цебинога О. Ю. Реформування та преспективи удосконалення діяльності органів публічної адміністрації