Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
Тези доповідей VI Міжнародної науково­практичної конференції
(м. Харків, 1 грудня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Фактори дестабілізації кримінальної обстановки в Україні

Данильченко Ю. Б. Напрями протидії сучасним терористичним загрозам в Україні

Бандурка О. М. Удосконалення кримінального та кримінально­процесуального законодавства України є невідкладним

Швець Д. В. Професійна соціалізація поліцейських в умовах реформування правоохоронної системи України


СЕКЦІЯ 1.ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ


Чорний І. В. Репресивна політика радянської влади щодо діячів церкви під час великого терору (святитель Лука та священномученик Олександр)

Великий В. М. Профілактична робота з неблагополучними сім’ями

Голопич І. М. Проблема сучасної української літературної мови – суржик

Грищенко Н. В. «Домінанта переможця»: чорна риторика в сучасному комунікативному просторі

Дедурін Г.Г. Використання більшовицькою владою репресивних органів з метою встановлення контролю над суспільно-політичним життям країни

Єльнікова Н. І. Мовний аспект комунікації в українських версіях соціальних мереж

Іванов С. Ю. Насильницька колективізація як базовий чинник голодомору 1932–1933 рр.

Мошенський О. С. Криза сучасного лібералізму

Перцева В. А. Проблема свободи художньої творчості в умовах радянського тоталітаризму

Полтавська Д. В. Деякі лексичні помилки у мові та мовленні юристів як показник низького рівня мовної культури

Прібиткова Н. О. Булінг у закладах освіти: поняття, структура, причини та шляхи подолання


СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Андрієвська Л. О. Наказне провадження: шляхи вдосконалення

Бандурка С. С. Адміністративно-правові форми захисту приватної власності суб'єктів господарювання в Україні

Бортник С. М. До питання актуальності дослідження проблем правового регулювання реалізації права на працю поліцейськими

Бобро Н. В., Фурса В. А. Взаємодія поліції з громадськістю як умова забезпечення публічного порядку

Даугуль В. Я. Теоретичний підхід щодо розкриття змісту гарантії законності діяльності органів публічної адміністрації у сфері земельних відносин

Денис О. В. Бюджетно-процесуальні відносини в системі публічного права

Ільницький М. С. Проект виборчого кодексу України прийнятий у першому читаннії

Казанчук І. Д. Особливості взаємодії та координації дій правоохоронних органів при введенні режиму надзвичайного стану та в зоні надзвичайної екологічної ситуації в умовах сьогодення

Карпенко Р. В. Цивільно-правова відповідальність адвокатів за договором про надання правової допомоги

Клименко А. Л. Тенденція посилення значення міжнародно-правових стандартів соціального забезпечення за умов соціально-економічних викликів сьогодення

Коваленко К. В. Щодо проблем відмежування дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності

Ковальов І. М. Деякі аспекти вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації та здійснення фізичної підготовки у правоохоронних органах

Кушніренко О. Г. Стабільність конституційного ладу і правова культура громадян

Мозговий О. О. Щодо розуміння адміністративних послуг в діяльності сервісних центрів МВС України

Мозолевський П. В. Заохочення праці в системі місцевого самоврядування: проблеми та перспективи

Нагорний П. О. Щодо змісту та значення принципу прозорості (гласності) нормотворчого процесу органів виконавчої влади України

Новосад А. С. Щодо питань захисту цивільних прав та інтересів

Пабат О. В. Зовнішні та внутрішньосистемні організаційно-правові зв’язки елементів податкової системи України

Петренко Ю. І. До питання способів учинення незаконної порубки лісу

Пивовар І. В. Реалізація права на пенсійні виплати особами, засудженими до позбавлення волі, в Австралії та Україні

Поліщук М. Г. Поняття спадкових правовідносин: характерні риси та елементний склад

Самбор М. А. Обґрунтованість і вмотивованість рішень у справах про адміністративні правопорушення

Тимченко Л. М. Проблемні питання усунення від права спадкування

Чавикіна Т. І. Осучаснення режимів роботи працівників


СЕКЦІЯ 3. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ


Андрусенко С. В., Пашаєв А. З. Правові засади конфіденційного співробітництва

Аркуша Л. І. Сутність виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Арсені О. І. Механізм забезпечення дотримання законності прокурором у досудовому розслідуванні кримінального провадження за фактом викрадення людини

Білічак О. А. Досудова пробація як засіб індивідуалізації покарань

Білоус Р. В. Фактори незаконного збагачення

Бідняк Г. С. Отримання зразків папілярних візерунків: реалії та перспективи

Бочковий О. В. Національні особливості процесуальної регламентації ОРД та їх негативний вплив на ефективне розслідування

Варава В. В. Концептуальні аспекти впровадження інституту детективів у кримінальній поліції

Василинчук В. І., Никифорчук Д. Й. Шляхи вдосконалення оперативно-розшукової протидії злочинності

Ватраль А. В. Взаємозв’язок емпіричного і теоретичного рівнів пізнання кримінально-правових явищ

Вичавка В. І. Щодо форм діяльності прикордонної служби із протидії тероризму на державному кордоні та під час проведення антитерористичної операції

Вінцук В. В. Історичний нарис правового та організаційного регулювання протидії організованій злочинності спеціальними підрозділами за часів незалежності України

Волошина М. О. Окремі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції

Гладкова Є. О. Функціональний підхід до протидії наркозлочинності

Гольдберг Н. О. Збереження та передача конфіденційної інформації, яка отримується при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у межах міжнародної правової допомоги

Горбачов О. В. Місце оперативно-розшукової превенції як загальної форми оперативно-розшукової діяльності

Горбенко П. В. Напрями використання оперативними підрозділами Національної поліції відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва

Грабазій І. А. Огляд новітніх інформаційних розробок щодо виявлення злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів у мережі Інтернет

Гула Л. Ф. Тактичні прийоми допиту членів організованої злочинної групи

Гусаров С. М. Принципи контролю за станом охорони державної таємниці

Давиденко В. В. Розроблення алгоритму дій кримінальної поліції як один із напрямів ефективної протидії серійним злочинам корисливо-насильницької спрямованості, що вчиняються у громадських місцях

Дараган В. В. Деякі проблеми структурно-функціонального забезпечення протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією

Деревягін О. О. Практика застосування окремих положень статті 271 КПК України під час розслідування кримінальних проваджень про злочинні посягання на майно громадян

Деркач Н. М. Незаконний обіг зброї як реальна загроза погіршення кримінальної обстановки в державі

Дудко О. В. Особливості спілкування з особами, які конфіденційно співробітничають у кримінальному проваджені

Єпішко І. С. Захист честі і гідності поліцейського як правова проблема

Єфімов М. М. Окремі аспекти протидії злочинам проти моральності підрозділами Національної поліції України

Жук О. М. Організаційно-правові основи профілактики правопорушень підрозділами Національної поліції України

Заворіна О. П. Оперативно-розшукова протидія вбивствам, які вчиняються неповнолітніми (науковий генезис питання)

Кириченко О. В. Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам

Клочко О. А. Сучасний стан правового регулювання протидії незаконному заволодінню автотранспортними засобами, що вчиняється з проникненням у приміщення чи інше сховище

Коваленко Є. В., Плетньов О. В. Захист інформаційного простору як пріоритетний напрям діяльності правоохоронних органів України

Колосков В. В. Державна прикордонна служба України у протидії терористичній діяльності та наркобізнесу

Кривенко О. І. Сучасні види шахрайств через мережу Інтернет

Крошко Ю. О. Теоретико-методологічні засади оперативного обслуговування в сучасних умовах

Куцій М. С. Стеганометоди протидії приватному спілкуванню торгівців людьми

Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення початкового моменту кримінального провадження

Лисенко А. М., Лисенко І. В. Планування як важливий елемент організації взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час протидії злочинам, пов’язаним із терористичною діяльністю

Мітрухов П. М. Шляхи вирішення окремої проблеми взаємодії слідчих з іншими підрозділами Національної поліції України

Морозова Я. О. Особливості міжнародного співробітництва у процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості

Нізовцев Ю. Ю., Парфило О. А. Актуальні питання використання спеціальних знань під час розслідування кібератак

Назаренко І. В. Алгоритм проведення профілактичних заходів під час оперативно-розшукової протидії незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних і культурних заходів

Некрасов В. А. Зниження корупційних ризиків при організації правоохоронної діяльності, керованої аналітикою

Остафійчук Г. В. Елементи оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі

Павлова Н. В. Проблеми визначення деяких термінів при затриманні

Пеньков С. В. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення оперативних підрозділів Національної поліції України

Перепелиця М. М. Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків

Петрів Ю. П. Виявлення підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України фактів прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

Писарчук Р. В. Контроль та нагляд за втручанням в приватне спілкування

Піддубний В. В. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості

Плетенець В. М. Використання можливостей версіювання у подоланні протидії розслідуванню

Пономаренко Л. С. Оперативно-розшукова протидія вимаганням підрозділами кримінальної поліції у науковій площині

Пономарьов С. В. Класифікація крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

Пономарьов С. П. Шляхи покращення обороноздатності України

Пчолкін В. Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні

Рубан К. П. Проблеми компетенції правоохоронних органів України у протидії корупційним злочинам

Сітайло О. М. Деякі правові міжнародні положення щодо розшуку обвинуваченого, який ухиляється від суду за господарські злочини

Савчук М. В. Характеристика вибухових пристроїв, що використовуються для вчинення терористичних актів

Салтовець С. А. Окремі аспекти правового забезпечення безпеки осіб, які залучені до спеціальної операції оперативного підрозділу

Сафронов С. О. Ризики застосування оперативними підрозділами поліції превентивних заходів

Семенюк О. Г. Особливості проведення оперативної профілактики у сфері охорони державної таємниці

Собченко Л. І. Аналіз змісту дефініції «забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції»

Соколкін Д. В. Поняття та правові засади прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю

Стащак М. В. Класифікація форм оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції

Степанченко о. О. Сакрифікація населення в контексті небезпеки поширення етнорелігійного тероризму

Халимон С. І. Службово-бойова діяльність Державної прикордонної служби України: постановка проблеми

Ханькевич А. М. Географічне профілювання як інноваційний метод встановлення місцезнаходження осіб, які вчиняють серійні злочини

Хараберюш І. Ф. Оперативна техніка як категорія науки оперативно-розшукової діяльності

Христов О. Л. Шляхи використання громадськості в оперативно-розшуковій діяльності

Чіпко Н. В. Класифікація шахрайств у сфері обігу автотранспорту

Чередниченко О. Ю. Актуальність впровадження сучасних підходів щодо агентурної роботи в умовах реформування Служби безпеки України

Черниш М. О. Оперативно-розшукова характеристика сучасних способів незаконного заволодіння транспортними засобам

Шаповалов О. О. Визначення терміна пошукової діяльності

Шахова К. В. Сучасні причини та умови, які сприяють вчиненню злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Шевченко Т. В. Засади тактико-психологічного забезпечення спілкування працівників оперативних підрозділів з громадянами під час проведення оперативного опитування

Шибут В. Г. Окремі питання планування оперативних комбінацій щодо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку

Шинкаренко І. І. Деякі проблеми організації візуального спостереження за особою, місцем та річчю під час кримінального провадження

Шинкаренко І. Р. Місце оперативно-розшукової науки у системі юридичних наук

Шинкаренко Є. С. Стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції

Юхно О. О. Окремі напрями забезпечення й удосконалення професійної підготовки поліцейських для підрозділів протидії кіберзлочинам


СЕКЦІЯ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Ковальов Є. В., Шипік Ю. В. Небезпека бідності для держави

Ларіна Т. Ф. Індустріально-інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті економічної безпеки

Садиков М. А. Бюджетний процес та інфляційні очікування

Бєляєва Л. А., Сафонова Ю. В. Ризики кредитування для підприємств України

Бєляєва Л. А., Шварьова А. Г. Правові наслідки неофіційного працевлаштування

Гончарова В. О. У пошуках нової економічної парадигми

Дядін А. С. Систематизація підходів до визначення ефективності підприємницької діяльності

Жилякова О. В. Антикризове управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємства

Калініченко З. Д. Вплив стратегічної інноваційної активності на економічну безпеку України

Маковоз О. С. Інвестиційна привабливість як складова економічної безпеки підприємства

Павленко Н. В. Екстрактивні інститути в енергетичному секторі економіки України

Парфентій Л. А., Парфентій П. О. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства в умовах нестабільності економіки

Пеняк Ю. С. Формування механізму управління оборотними активами

Передерій Т. С., Маковоз О. С. Технології блокчейн як запорука фінансової безпеки України

Петровська С. А. Інвестиційна привабливість як один із чинників економічної безпеки України

Помінова І. І. Розвиток вищої освіти як умова економічної безпеки в знаннєвій економіці

Руденко І. В., Гаркуша Н. М. Антикризове управління підприємством як економічна категорія

Смачило В. В., Коломієць Ю. В. Діагностика стейкхолдерів підприємства як запорука економічної безпеки

Ткаченко С. О., Дядін А. С. Мінімізація податкових платежів як елемент економічної безпеки суб’єкта господарювання