АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
(23 листопада 2018 року, м. Харків)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії організованій кіберзлочинності та торгівлі людьми

СЕКЦІЯ 1. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Башта І. І. Стан боротьби з торгівлею людьми в Україні

Білобров А. В. Безпека зберігання інформації в хмарних сховищах

Бурдін М. Ю., Гнусов Ю. В., Калякін С. В. Окремі аспекти протидії кібератакам нового покоління

Волков А. В. Найбільш розповсюджені злочини у кіберпросторі

Гончаренко О. І. Правоохоронна діяльність щодо попередження кіберзлочинів

Грищенко Д. О., Осіпов Я. В. Торгівля людьми, як кіберзлочин

Грохольський В. Л., Доценко О. С. Протидія міжнародній організованій злочинності з торгівлі людьми

Давидюк В. М. Інтернет як соціальне середовище роботи з конфідентами

Доброскок П. Ю., Бурак М. В. Реалізація стратегії кібербезпеки України

Каргаполов Ю. В. Зміна парадигми профілактики і припинення правопорушень в частині поширення контенту в середовищі електронних комунікацій

Клімушин П. С. Механізми забезпечення безпеки в інформаційному просторі

Коваленко А. В. Перспективи впровадження категорії «електронні докази» в кримінальний процес України

Коршенко В. А. Криптовалюта в Україні: поточний стан і перспективи

Лисенко Т. В. Кіберзлочин як найнебезпечніший вид економічного шахрайства

Литвинов К. Є. Аналіз та систематизація персональних даних

Логачев М. Г. Cовременные компрачикосы – как реальная угроза обществу

Мітрухов П. М. Шляхи вирішення окремих правових проблем щодо захисту персональних даних

Наумова В. Ю. З досвіду підготовки педагогічних працівників до проведення освітніх заходів з протидії торгівлі людьми в Україні

Новицький А. О. Аналіз ринку шкідливого програмного забезпечення для мобільного банкінгу

Орловська Н. А. Про віктимологічний моніторинг як джерело інформації щодо торгівлі людьми

Осіпов Я. В., Грищенко Д. О. Спосіб шахрайства за допомогою соціальної інженерії

Плаксюк А. Г. Проблематика захисту інформації в базі даних

Поповська П. І., Карачевцев О. В. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті

Присакар Т. В. Торгівля жінками, гендерний аспект

Савчин Я. В. Проблеми розслідування торгівлі людьми в зоні проведення антитерористичної операції

Саніна О. В. Торгівля людьми в контексті викликів сьогодення

Селюков В. С. , Макаренко В. С. Проблемні аспекти, що зачіпають права та інтереси людини в мережі Інтернет

Сологуб В. П., Шворак Т. В., Коваль М. В. Особливості кібезлочинності в Україні

Удянський М. О. Деякі тенденції поширення злочинів з використанням криптовалют

Ушаков Г. В. Глобальні ризики кіберпростору

Фіалка М. І. Основні напрямки протидії торгівлі людьми на регіональному рівні

Філіпська Н. О. Деякі питання реалізації міжнародних стандартів у сфері кібербезпеки

Форос Г. В., Жогов В. С. Шляхи вдосконалення міжнародного співробітництва у галузі кібербезпеки

 

СЕКЦІЯ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Швець Д. В. Підходи до визначення психологічного портрету кіберзлочинця

Авраменко О. В. Відмінність торгівлі людьми від незаконного позбавлення волі або викрадення людини та насильницького зникнення

Барбашов О. Г., Грищенко Д. О. Щодо питань недосконалості законодавства у злочинах вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Бєляєва Є. Г., Рвачов О. М. Мережа Інтернет як джерело підвищеної небезпеки для дітей

Васильєв А. А., Кравцова М. О. Кібербулінг як форма кримінальної агресії: напрями протидії

Волошин О. Г., Поліщук В. В. Кібератаки – сучасний засіб гібридної війни

Грищенко Д. О., Барбашов О. Г. Теоретичний аспект медіанасильства. Порівняльний аналіз кібербулінгу та булінгу

Гуцалюк М. В., Передерій Т. С. Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні

Дубовий Д. О., Степанова Ю. П. Безробітність як уразливий стан та її вплив на процес віктимізації жертв торгівлі людьми

Ємець О. М. Відповідальність за виготовлення та обіг порнографічних предметів за законодавством України

Зуб Л. В., Рвачов О. М. Сучасні загрози сімейній онлайн безпеці: класифікація та профілактика виникнення

Колесник В. Г. Проблеми закріплення понять та визначення місця електронних доказів у кримінальному процесі

Кратасюк К. О., Грищенко Д. О. Kali Linux як потужна зброя кіберзлочинців

Матюшкова Т. П. Використання інформаційних технологій при вчиненні окремих видів злочинів проти виборчих прав громадян

Нєдов Р.С. Щодо типових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет

Панасюк І. В. Загальні особливості огляду електронних доказів

Пічкуренко С. І., Злагода О. В., Кацан Л. О. Щодо деяких аспектів використання спеціального завдання у протидії торгівлі людьми

Політова А. С. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

Поточняк М. І., Бараненко Р. В. Щодо Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Пчеліна О. В. Специфіка механізму вчинення злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

Таран А. М. Розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів через мережу Інтернет

Тарасова І. В. Актуальні питання посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні

Фоменко М. В. Деякі питання щодо тлумачення поняття «уразливий стан» особи

Форос Г. В., Білоконь Д. С. Суб’єктивні ознаки кіберзлочинів

Фролова Т. О., Грищенко Д. О. Фішинг як сучасна загроза втрати грошей з банківського рахунку

Цвіркун Н. Ю. Віктимологічна профілактика злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

Черевко К. О. Щодо питання віртуальних валют в Україні

Чорноус Ю. М. Характеристика кіберзлочинів та торгівлі людьми як злочинів міжнародного характеру

Шевчук Т. А. Щодо ролі засобів масової інформації у протидії торгівлі людьми

Шишацька Ю. О. Регламентація електронних доказів в сучасному законодавстві як засіб протидії кіберзлочинності

 

СЕКЦІЯ 3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Аброськін В. В. Інтелектуальна система реагування на правопорушення органами Національної поліції України в зоні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил)

Mar'yan M., Yurkovych N. Synergetics of the neural networks in the cyber systems: self-organization and fractality

Бандурка О. М. Приватні онлайн-проекти як сучасний інструмент для протидії злочинності

Боков В. А. Дослідження методів та засобів захисту інформації від мережевого несанкціонованого доступу

Борсуковський Ю. В. Модель захисту конфіденційної інформації від інсайдерських атак

Бурячок В. Л., Соколов В. Ю. Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж

Власенко І. М. Комплексний аналіз програм розпізнавання мовлення для вирішення завдань кібербезпеки

Горелов О. Ю. Геометричні методи обробки текстур в інтелектуальних системах відеоспостереження

Горелов Ю. П. До питання розробки інтелектуальних систем кіберзахисту

Демидов З. Г., Хлестков О. В. Актуальність XSS-атак та способи захисту від них

Деревягін О. О. Алгоритм проведення оцінки безпеки та захищеності програмного забезпечення

Ємельянова Х. А. Використання інформаційних технологій у протидії кіберзлочинності

Золотухін О. В., Лановий О. Ф. Ідентифікація безконтактних платежів в системах кібербезпеки

Клочко В. М. Дослідження методів та засобів захисту інформації в мережах рухомого зв’язку

Кобзев І. В., Петрова К. К. Хмарні обчислення та кібербезпека електронного уряду

Ковальов О. О. Захист від сліпих SQL-ін’єкцій за допомогою правильної обробки помилок на стороні API

Колісник Т. П., Тулупов В. В. Особливі питання захисту систем IP-відеоспостереження

Кратасюк К. О., Світличний В.А. Захист особистих даних з технологією блокчейн

Крупич О. С., Пилипів І. В., Коваль М. В. Кібербулінг як загроза ХХІ століття: особливості та заходи боротьби

Кудінов В. А. Основні програмні засоби аналізу волатильних даних, які можна використовувати для огляду засобів комп’ютерної техніки під час розслідування кіберзлочинів та злочинів торгівлі людьми

Куліков Д. О. Оцінка безпеки комп'ютерних систем за допомогою пентеста

Купрієнко Д. А. Окремі прийоми і способи збору конфіденційної та іншої інформації про об’єкти зацікавленості в умовах загострення воєнно-політичної обстановки

Лапта С. П. Щодо можливостей експертного дослідження ігрових приставок Xbox One та Sony Playstation 4

Литвиненко Б. В., Цуранов М. В. Моніторинг комп’ютерних мереж як засіб виявлення кіберзлочинців

Можаєв О. О., Можаєв М. О., Логвиненко М. О., Чорний С. В. Автоматизована система накопичення емпіричних даних у сфері комп’ютерно-технічних експертиз

Мордвинцев М. В., Хлєстков О. В., Ницюк С. П. Використання автоматизованих систем відеодокументування переміщень об'єкта для протидії торгівлі людьми

Осіпов Я. В., Світличний В. А. Атака нульового дня (N-day attack). Що це і як з цим боротися?

Передерій Т. С., Маковоз О. С. Система fraud-моніторингу в запобіганні та виявленні шахрайств з платіжними картками

Світличний В. А., Онищенко Ю. М. Протоколи, методи і технології захисту комп’ютерних мереж на транспортному рівні

Семенов С. Г., Давидов В. В., Волошин Д. Г. Про завдання позиціонування безпілотних літальних апаратів в умовах кібератак

Скрилюк В. Д. Порівняльний аналіз апаратних та програмних криміналістичних рішень для роботи з даними з мобільних пристроїв, комп'ютерної техніки з функцією телефону

Стрельбіцький М. А., Андрощук О. С., Равлюк В. В. Проблема спільного функціонування моделей розмежування доступу на загальному полі даних гетерогенних інформаційних систем

Струков В. М., Узлов Д. Ю., Власов О. В. Максимінний критерій визначення первинних центрів в алгоритмах кластеризації К-means

Тулупов В. В., Лащенко А. О. Особливі питання реагування на DOS та DDOS атаки

Узлов Д. Ю., Струков В. М., Власов О. В. Використання інтелектуального аналізу даних у протидії інформаційній злочинності

Філіппов С. О. Значення біометричних технологій для протидії транскордонній злочинності

Фролов А.О. Шифрування кольорових зображень з використанням матриць адамара

Хашев Я.В. Захист інформації від витоку з комп’ютерних мереж відеоспостереження

 

СЕКЦІЯ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Ковтун В. О. Актуальні питання кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми

Манжай О. В., Галауз В. Є. Шляхи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності

Мовчан А. В. Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної поліції України

Світличний В. А. Вдосконалення підготовки курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання як фахівців з кібербезпеки

Черновол В. С., Ціон П. О. Особливості підготовки фахівців з кібербезпеки в умовах реформування поліцейської освіти

 

СЕКЦІЯ 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Войціховський А. В. Питання захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз

Герула Т. В., Тунтула О. С. Міжнародний досвід протидії торгівлі людьми

Коржов М. В. Світовий досвід боротьби з кіберзлочинністю

Манжай І. А. Окремі аспекти американського досвіду протидії розповсюдженню дитячої порнографії в мережі Інтернет

Пядишев В. Г. Заходи Євросоюзу щодо боротьби з кіберзлочинністю

Серватовський А. В., Онищенко Ю. М., Макаренко П. В. Міжнародний досвід використання OSINT

Сироїд Т. Л. Інституційний механізм протидії кіберзлочинності Європейського Союзу

Солодовник В. В. Деякі міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю

Стаурська О. М. Проблеми боротьби із кіберзлочинністю у контексті міжнародного співробітництва

Фоміна Л. О. Деякі аспекти забезпечення інформаційної безпеки в ЄС

Хаврат М. С. Деякі аспекти захисту персональних даних Європолом

Цебинога В. Ю., Чумак В. В. Досвід зарубіжних країн щодо протидії кібербуллінгу та можливість його використання в Україні

Шевченко А. Л. Забезпечення інформаційної безпеки персоналу міжнародного кримінального суду

 

СЕКЦІЯ 6. ВИЯВЛЕННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Демедюк С. В., Демедюк Т. С. Виявлення осіб, що займаються розповсюдженням дитячої порнографії через мережу Інтернет

Гусаров С. М., Марков В. В. Запровадження відкритих реєстрів сексуальних злочинців як один із методів протидії сексуальним злочинам проти дітей

Густі В. В., Пирогов О. О. Використання тестування на проникнення в процесі викриття групи, яка займається торгівлею людьми з використанням інформаційних технологій

Лейко В. В., Носов В. В. Особливості використання сервісів Shodan і Censys для пошуку вразливих пристроїв з мережним інтерфейсом

Носов В. В., Лейко О. Р. Окремі аспекти криміналістичного дослідження електронної пошти

Носов В. В. Особливості огляду та вилучення даних з мобільного Android терміналу

Одаренко О. В. Использование инфокоммуникационных технологий для противодействия торговли людьми

Самойленко О. А., Тітуніна К. В. До питання криміналістичної характеристики особи злочинця, що використовує кіберпростір

Фаріон О. Б. Щодо застосування кримінального аналізу оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України для моніторингу та дослідження інформації з прихованих інтернет-ресурсів про ознаки протиправної діяльності