Науковий парк – юридична особа (системи Міністерства внутрішніх справ України ), що створена за ініціативи Харківського національного університету внутрішніх справ шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, збору даних, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку - поєднання можливостей освіти, науки, виробництва та бізнесу шляхом виконання інноваційних проектів.

Основні функції Наукового парку:

 • створення нових видів інноваційних продуктів;
 • інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів;
 • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників ЗВО до розроблення і виконання проєктів наукового парку;
 • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів;
 • залучення і використання у своїй діяльності ризикового капіталу;
 • захист та представництво інтересів засновників і партнерів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • розвиток міжнародного та вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • сприяння залученню іноземних інвестицій;
 • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.

Мета створення Наукового парку

Метою є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Переваги Наукового парку:

 • можливість залучення коштів інвесторів та партнерів;
 • можливість використання матеріальної бази без погодження з відповідними Міністерствами;
 • обладнання, а також комплектуючі й матеріали можуть ввозитися науковим парком та його партнерами зі звільненням від сплати ввізного мита.

Директор з інноваційної, международної співпраці та реалізації стратегічних проектів, Цукан Оксана Миколаївна, email: [email protected]


Буклет Науковий парк "Наука та Безпека"