Правовий статус Національної поліції України: історія, сьогодення, перспективи розвитку
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів, студентів і слухачів магістратури
(м. Харків, 11 грудня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Випускні відомості

Акуленко Є. В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Баранюк Т. Д. Сучасні моделі ідентифікації та верифікації осіб

Бєлєвцова К. О. Законодавче регулювання державної політики у сфері запобігання домашньому насильству

Бондаренко В. Є. Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

Васильєва В. І. Форми контролю за діяльністю Національної поліції

Голобородько В. В. Проблема оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів досудового розслідування

Демченко А. О. Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців

Довбаш К. М. До питань спільного патрулювання військовослужбовців Національної гвардії України з поліцейськими Національної поліції України

Дорош А. О. Проблеми визначення поняття корупційного злочину

Енукідзе Х. В. Застосування вогнепальної зброї поліцейським

Заврічко Д. Г. Проблеми застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству

Ylchenko K. Separate Disadvantages of Private Detective Activity Legislation

Клименко К. А. Попередження злочинів у сфері торгівлі людьми

Коваленко В. А. Огляд окремих аспектів соціального забезпечення поліцейських (надання відпусток поліцейським)

Kordiukova K. Role of Higher Educational Institutions With Specific Training Conditions in Practical Training of Patrol Police Officers

Кравець Д. А. Залучення громадян до охорони громадського порядку: виклики сучасності

Кривородько М. А. До деяких аспектів визначення адміністративноправового статусу Генерального прокурора України

Кривородько М. А. Адміністративна відповідальність неповнолітніхі

Кривородько М. А. Конституційно-правове забезпечення недоторканості приватного життя в Україні

Крупій А. І. Вплив соціально-психологічних аспектів на застосування вогнепальної зброї

Кузнєцов В. А. Типові форми булінгу

Кузьмін Р. А. Співвідношення заходів примусу Національної поліції України та Національної гвардії України у відповідності до відомчих нормативно-правових актів

Лисенко В. І. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху

Меренець Ю. П. Актуальність використання службових собак у правоохоронній діяльності

Міркевич Я. В. Підготовка слідчих в умовах реформування МВС України

Музичук Е. О. Процесуальне право у системі права України

Музра Ю. Ю. Організаційно-правові засади кінологічного забезпечення

Найда В. О. Проєктний менеджмент у діяльності поліції

Нікіша Г. В. Особливості суб’єкта (кривдника) в правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством: адміністративно-правовий аспект

Попова Т. О. Щодо проблем взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Романів Р. Р. Особливості діяльності кіберполіції щодо виявлення та профілактики правопорушень у кіберпросторі

Самойлова О. Протидія домашньому насильству

Сахарова Є. Р. Психологічний аспект вогневої підготовки поліцейських кадрів в умовах реформування системи МВС України

Ступка В. Ю. Типові помилки та проблеми слідчих, прокурорів та оперативних працівників під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Тимченко К. П. Організація кінологічного забезпечення у Державній прикордонній службі України

Трофименко К. Р. Упровадження інституту детективів у Національній поліції України

Шатурський О. О. Громадський контроль за діяльністю поліції: проблеми та перспективи розвитку

Шевченко Є. В. Актуальні проблеми попередження жорстокого поводження з дітьми

Попова А. В. Особливості правового статусу Національної поліції України

Панченко Р. Д. Сучасні адепти слов’янської культури

Сіроштан А. О. Сучасний стан досліджень системи ціннісних орієнтацій курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання

Шутко Д. О. Вплив рис характеру на успішність адаптації курсантів-першокурсників ЗВО зі специфічними умовами навчання

Іванчук П. В., Пустовіт А. П. Розвиток координаційних здібностей у курсантів ХНУВС, які займаються карате-до «Шотокан»

Литвиненко С. А. Європейські деонтологічні стандарти поліцейської діяльності

Колесник В. Ю. Перспектива застосування кінних патрулів у роботі національної поліції України

Іващенко В. В. Актуальність удосконалення поліцейськими навичок щодо дій у разі виявлення вибухових пристроїв та речовин

Токар Н. О. Впровадження скандинавської моделі забезпечення охорони публічного порядку на масових заходах

Вівчаренко Є. Г. Аналіз психічної стійкості працівника поліції