Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід)
Збірник тез доповідей учасників XX ювілейної міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, присвяченої 25-річчю ХНУВС
(м. Харків, 19 квітня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

Розділ 1 ТЕЗИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Antonov V. A. Patrol Police Activities in Georgia

Avdieiev V. O. Robotic Patrol Policing: PRC’s Experience

Beliaieva Ye. G. The Use of Robots by Patrol Police Around the World

Bondarchuk A. O. Robots in the Work of the Police

Brynchak V. P. Patrolling in California

Chaban K. Ye. Community Policing in Switzerland

Chubenko R. R. Activities of the Patrol Police. Foreign Experience

Chystikova S. O. Police Patrol in the USA

Dorosh A. О. Reforming the patrol police in Ukraine. Experience of Georgia

Dosaev V. A., Zharkova I. O. Highway Patrol

Dzhenai R. V. New Zealand Patrol Police Activities

Hordiienko M. S. Monaco Urban Policing Division Activities

Hulak D. V. Switzerland Police. Patrol Activities

Iordanov V. O. Patrol Police Activities and Training in United Arab Emirates

Ivchenko V. O. Patrol Police Activity in Germany

Kaliuta O. O. The Georgian Patrol Police

Kashuba O. Yu. Patrol Police in Czech Republic

Kolchyk А. S. The Basics of Policing Can Restore Trust and Repair Relations

Kononenko M. V. Patrol Officer’s Job

Kovalchuk A. V. Strategy and Tactics of the USA Police to Combat Criminals

Kovaliova T. O. Analysis of the System of the French Police

Krainyuk D. O., Ivashchenko I. V. The Next Generation of Patrol Vehicles

Krupii A. I. 8 Requirements to Become a Police Officer in the USA

Kurasov M. O. Practice and Experience of the French and Ukrainian Police

Liubych M. S. Arts Techniques Like a Key Police Training In Germany

Lyfyrenko B. S. Some Aspects of the OSCE Basic Police Training Programme

Muzychuk E. O. Duties of Patrol Police Officers in the USA

Naida V. O. Patrol Police Training Orientation – Creating Projects

Nazaruk O. A. Patrol Police Training in the USA

Nikiforova A. I. Developing a Proactive Patrol Officer

Nosova O. Yu. Communication Skills as a Guarantee of Successful Patrol Activity

Novikov M. I., Velychko A. R. Specific Features of Egyptian Patrol Police

Pientsov Ya. O. Federal Police of Germany

Pohutsa M. Yu., Nazrieva S. Police Vehicles in the United Kingdom

Popovich A. A. Police in Australia

Rastorguieva N. O. Police Patrol for Crime Prevention

Reskalenko Yu. V. Georgia Patrol Police Activity

Savchenko S. O. Major Spheres of Police Patrol Activities

Smirnov K. A. Police and Crime Rates in Canada

Spoyalo Ya. S. Police Forces of the United Kingdom

Sukhorukov G. G., Musa N. Highway Patrolling in the United States

Suprun А. A. California Highway Patrol (CHP )

Svieshnikov H. D. Mounted Police in India

Sydorko M. Yu. Using Drones for Fighting Smuggling in Japan

Syniak Yu. O. Patrol Police Main Goals

Teterlieva N. S. Patrol Police in England

Tsebynoha V. Yu., Tejenova E. National Mobile Gendarmerie of France

Ushakova M. V. Patrol Police Activity in Great Britain

Varlamov V. R. Police Patrol Officers’ Requirements in Education, Certification and Licensing

Vasiuta Yu. V. Hotel Staff Training to Prevent Human Trafficking

Vinnyk K. I. Activities of the Patrol Police in Germany

Zakharov V. S. How Is It to Be Police Patrol Officers in the USA?

Розділ 2 ТЕЗИ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Bielievtsova K. O. Bobbys als Garantie für Sicherheit und Ruhe

Bozhko N. I. Organisation der Aktivitäten des Streifendienstes in Frankreich

Holonko M. V. Streifendienst

Koliada O. S. Aus der Geschichte des Streifendienstes von Belarus

Korniienko M. O., Svynarenko V. A. Die wirksamste Polizei der Welt

Kovalchuk D. Yu. Streifendienst der Polizei Nordrhein-Westfalen

Neshta B. S. Organisation des Streifendienstesder Polizei Niedersachsens

Poliak A. F. Italien: Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Gewährleistung der Sicherheit

Skrypnyk Ya. V. Aufgabenbereich des Streifendienstes (Deutschland)

Vokh V. V. Fahrzeugtypen und Marken der Polizeiwagen

Vovk O. Yu. Fünf Polizeibehörden, fünf Wochen, fünf Kompaktvans

Yankovska U. Ye. Polizei für Bürger (Polen)

Розділ 3 ТЕЗИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

Amkhayen S. Une nouvelle police administrative de Casablanca

Guedda S. La police en France et ses missions de patrouille

Havrylenko T. V. La réalisation de l’approche Community Policing en Ukraine

Oleksiuk O. O. L’expérience étrangère des réformes de la police

Pitsyk A. P. La coopération de la police et de la communauté en Belgique

Розділ 3 ТЕЗИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Авдєєв В. О. Патрулювання роботами в поліції: досвід КНР

Амхаєн Сукаіна Нова адміністративна поліція Касабланки

Антонов В. А. Діяльність патрульної поліції в Грузії

Белєвцова К. О. Боббі як гарантія безпеки і спокою

Бєляєва Є. Г. Використання роботів патрульною поліцією по всьому світу

Божко Н. І. Організація патрульних заходів у Франції

Бондарчук А. О. Використання роботів в роботі поліції

Бринчак В. П. Патруль у штаті Каліфорнія

Варламов В. Р. Вимоги до освіти, сертифікації та ліцензування патрульних поліціантів у США

Васюта Ю. В. Навчання персоналу готелю запобігання торгівлі людьми

Вінник К. І. Діяльність патрульної поліції в Німеччині

Вовк О. Ю. П’ять поліцейських відділів, п’ять тижнів, п’ять компактних фургонів

Вох В. В. Типи та марки автомобілів поліції

Гавриленко Т. В. Реалізація підходу Community Policing в Україні

Гольонко М. В. Патрульна поліція

Гордієнко М. С. Діяльність дивізіону громадської поліції Монако

Гуедда Сабрин Поліція Франції та місії з патрулювання

Гулак Д. В. Поліція Швейцарії. Діяльність патрульної поліції

Дженай Р. В. Діяльність патрульної поліції Нової Зеландії

Дорош А. О. Реформування патрульної поліції в Україні.Досвід Грузії

Досаєв В. А., Жаркова І. О. Дорожній патруль

Захаров В. С. Як це бути патрульним поліціантом в США?

Івченко В. О. Діяльність патрульної поліції в Німеччині

Іорданов В. О. Діяльність та підготовка патрульних в Об’єднаних Арабських Еміратах

Калюта О. О. Патрульна поліція Грузії

Кашуба О. Ю. Патрульна поліція в Чеській Республіці

Ковальова Т. О. Аналіз системи поліції Франції

Ковальчук А. В. Стратегія і тактика поліції США щодо боротьби зі злочинцями

Ковальчук Д. Ю. Патрульна служба поліції Північного Рейн-Вестфалія

Кольчик А. С. Основи діяльності поліції допоможуть відновити довіру та налагодити відносини

Коляда О. С. З історії патрульної служби Білорусі

Кононенко М. В. Робота патрульних поліцейських

Корнієнко М. О., Свинаренко В. А. Найефективніша поліція в світі

Крайнюк Д. О., Іващенко І. В. Наступне покоління патрульних автомобілів

Крупій А. І. 8 вимог, щоб стати поліцейським у США

Курасов М. О. Діяльність та досвід французької та української поліції

Лифиренко Б. С. Деякі аспекти основної програми підготовки поліції ОБСЄ

Любич М. С. Бойові мистецтва у підготовці поліцейських в Німеччині

Музичук Е. О. Обов’язки патрульних поліцейських в США

Назарук О. А. Підготовка патрульної поліції у Сполучених штатах Америки

Найда В. О. Створення проектів – орієнтація підготовки патрульних

Нешта Б. С. Організація патрульної служби поліції Нижньої Саксонії

Нікіфорова А. І. Підготовка дійового патрульного поліціанта

Новіков М. І., Величко А. Р. Особливості Єгипетської патрульної поліції

Носова О. Ю. Комунікативні навички – гарантія успішної діяльності патрульних

Олексюк О. О. Зарубіжний досвід поліцейських реформ

Пєнцов Я. О. Федеральна поліція Німеччини

Піцик А. П. Взаємодія поліції та громади у Бельгії

Погуца М. Ю., Назрієва С. Поліцейські автомобілі у Великобританії та Німеччині

Поляк А. Ф. Італія: підтримка громадського порядку та забезпечення безпеки

Попович А. А. Поліція Австралії

Расторгуєва Н. О. Поліцейське патрулювання та попередження злочинності

Рескаленко Ю. В. Діяльність патрульної поліції Грузії

Савченко С. О. Основні сфери діяльності патрульної поліції

Свєшніков Г. Д. Кінна поліція в Індії

Сидорко М. Ю. Використання дронів у боротьбі з контрабандою в Японії

Синяк Ю. О. Основні задачі патрульної поліції

Скрипник Я. В. Коло завдань патрульної служби (Німеччина)

Смірнов К. А. Поліція і рівень злочинності в Канаді

Спояло Я. С. Поліція Великобританії

Супрун А. А. Каліфорнійський дорожній патруль (КДП)

Сухоруков Г. Г., Муса Н. Дорожньо-патрульна поліція в США

Тетерлєва Н. С. Патрульна поліція в Англії

Ушакова М. В. Діяльність патрульної поліції у Великобританії

Цебинога В. Ю., Тедженова Е. Національна Мобільна Жандармерія у Франції

Чабан К. Є. Реформування охорони громадського порядку у Швейцарії

Чистікова С. О. Як працює патрульна поліція в США

Чубенко Р. Р. Діяльність патрульної поліції. Зарубіжний досвід

Янковська У. Є. Поліція для громадян (Польща)