Авіація, промисловість, суспільство
МАТЕРІАЛИ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО», присвяченої 60-річчю КЛК ХНУВС. Частина 1
(м. Кременчук, 14 травня 2020 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

Секція 1 АВІАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ. АВІОНІКА. БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ

Воронько І. О. Достовірність результатів числового моделювання процесу імпульсного дорнування отворів авіаційних конструкцій

Заборовський В. В. Система підготовки льотного складу військової авіації (німецький досвід Другої світової війни)

Заливчий О. С., Бойко С. М., Клепач В. В. Перспективи розвитку та використання альтернативних джерел енергії в якості основних на безпілотних літальних апаратах

Заливчий О. С., Коваль І. М., Бойко С. М. Перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів для застосування у складі спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

Котляров К. Г. Безпілотні літальні апарати: захист від перехоплення

Мовчан А. В., Мовчан М. А. Використання безпілотних літальних апаратів у правоохоронній діяльності

Котов О. Б., Політучий І. В., Волканін Є. Є. Обчислення тривалості польоту електрогелікоптера

Сущенко О. В., Суркова К. В. Використання безпілотників для моніторингу стану злітно-посадкової смуги на аеродромах

Чепурний В. В., Стущанський Ю. В. Принцип індикації системи наземної навігації повітряного судна в аеропорту

Чікунов О. М., Хебда А. С. Система моніторингу земної поверхні

Чорний М. М., Стущанський Ю. В. Удосконалення індикації та сигналізації системи попередження зіткнень в повітрі легкомоторних повітряних суден

Шмельов Ю. М., Давед Адем, Абрамов Николас. Гібридне нейромережеве управління безпілотним літальним апаратом

Секція 2 ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

Білоцерківець О. Г., Воргуль О. В. Комплекс виявлення паління на основі FPGA

Бубнов М. О., Зубков О. В. Особенности управления мощностью электротенов в сети 220в

Вадурін К. О., Кухаренко Д. В. Високовольтний перетворювач напруги як основа реалізації методу швидкої іонізації повітря

Голованов С. Л. Самойленко В. В., Гаврилюк Ю. М. Перспективи використання сонячних панелей

Гайворонский С. В., Коблюк Я. Н., Барбашов И. В. Уточненное определение нагрузок узлов электрической сети с трехобмоточными трансформаторами

Глущенко А. О., Обод І. І. Підвищення пропускної здатності кооперативних систем спостереження

Головенський В. В., Лісовенко В. Д., Базик О. І. Дослідження особливостей формування кривих сили світла багатокомпонентного світлодіодного модуля

Даценко О. О., Свид І. В. Інформаційна модель сумісних радіолокаційних систем спостереження повітряного простору

Даценко О. О., Обод І. І. Метод захисту інформації систем спостереження повітряного простору

Догода А. В., Кныш А. Е., Барбашов И. В. Некоторые направления рациональной компенсации реактивной мощности

Журавель І. В., Сайківська Л. Ф. Вибір операційної системи реального часу для використання у мікроконтролерних системах

Казіміров О. О. Способи орієнтування сонячних панелей для систем автономного електроживлення на основі використання сонячної енергії

Мосьпан Д. В., Мосьпан В. О., Фомовська О. В., Юрко О. О., Артеменко В. О. Моніторинг стану людини з використанням мобільного кардіографу приєднанного до хмарних технологій

Некрасов А. В., Онищенко А. О. Аналіз факторів впливу на основні енергетичні характеристик електроенергетичних станцій, що експлуатуються в умовах промислових підприємств

Ноженко В. Ю. Уточнение описания электромеханических систем с резонансным контуром

Пилипенко В. М., Фільчакова Д. Є., Сайківська Л. Ф. Розробка пристрою для вимірювання КЧЗМ

Скарецький Є. В., Голованов С. Л., Колєснік О. М. Застосування диммер-електронних пристроїв у світлодіодних світильниках

Старокожев С. В., Обод І. І. Аналіз процесів обробки даних в системі контролю повітряного простору

Стреляный А. А., Щербак О. Н., Барбашов И. В. Оценка нелинейности сопротивления грунта и искродуговых процессов вблизи заземлителей при импульсных токах и токах короткого замыкания

Ткач М. Г., Свид І. В. Оптимізація обробки інформації сумісних систем спостереження повітряного простору

Чернишов М. В., Обод І. І. Аналіз інформаційних процесів радіолокаційного спостереження в системі контролю повітряного простору

Чумак В. С., Свид И. В. Анализ надежности плис. Сравнение рисков, связанных с применением плис и микропроцессоров

Чумак В. С., Свид И. В. Преимущества выбора плис при аппаратной реализации искусственной нейронной сети

Секція 3 ВИКОРИСТАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОМАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Замікула К. О., Тертишна О. В. Прогозування термодинамічної стабільності нафтових дисперсних систем

Козловська Т. Ф., Сиволожська В. М., Давітая О. В. Особливості перебігу хіміко-біологічної корозії під дією пально-мастильних матеріалів

Панченко В. І. Системи регулювання рівня в хімічній промисловості

Секція 4 ЛЬОТНА ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

Верещагин Д. С., Коваленко О. П. Особенности влияния сдвига ветра на безопасность полетов

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Буряк Д. Є., Сєдов М. В. Щодо питання контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в умовах його бортової експлуатації

Галюк П. Ю., Савченко І. А., Попов О. В. Вплив людського чинника в умовах зміни парку повітряних суден експлуатанта

Гордиман М. М., Тягній В. Г. Гетьман Ю. Ю. Аналіз критичних режимів роботи нг і пропозиції щодо зменшення їх впливу на аеродинаміку вертольоту

Донченко Я. В., Царенко А. А. Контрольно-проверочная аппаратура КПА-450М

Ножнова М. О., Кривенко А. А. Моделі передпольотного оцінювання аеронавігаційних даних

Пономаренко А. В., Яницкий А. А., Олейник Ю. Л., Гвоздик С. Д. Исследование предполетного оценивания аеронавигационных данных

Пономаренко А. В. Щодо використання математичного моделювання при описі робочих процесів авіаційних ГТД

Пономаренко О. В. Проблеми моделювання запуску авіаційних ГТД

Соколов Д. М., Тягній В. Г. Хвильова криза нг вертольоту, причини її появи і пропозиції щодо зменшення лобового опору

Глущенко С. Д., Яніцькій А. А. Щодо динаміки форсованих режимів ГТД

Секція 5 АВІАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА. СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВІГАЦІЇ

Граняк В. Ф. Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового сенсора осьового зміщення ротора

Котов О. Б. Діагностика авіаційних гтд за допомогою набору інформаційних параметрів та регресійного аналізу

Kyselov I. A., Borisenko O. M. Information technology in aviation

Рехин Д. В. Измеренее оптической дальности трансмисометрами

Чепурний В. В., Панченко В. І. Деякі особливості щодо центрування повітряного судна в автоматизованому режимі

Секція 6 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА. МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ. АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ ТРЕНАЖЕРИ

Деревянко И. Г. Особенности конструкции вертолёта МИ-8МСБ

Зайчук М. С., Коваль И. Н. Шмелёв Ю. Н. Проблема обеспечения безопасности полётов в текущих условиях

Кондратьєв А. В., Гайдачук В. Є., Набокіна Т. П., Царіцинський А. А. Підвищення терморозміростабільності орбітальних космічних конструкцій із композиційних матеріалів

Мохамед Р. Ф. Будар. Новий підхід до розробки інструментів, що використовуються для оброблення композиційних матеріалів, застосовуваних у авіації

Пилипенко О. І., Колесник Д. М., Березняк А. М. Модифіковані конструкції зубців і зубчастих коліс авіаційних редукторів

Савченко Ю. В. Влияние пластической деформации и термической обработки на структуру и свойства биметаллических изделий

Salenko A. F., Yelizarov M. A., Chencheva О. А., Lashko Е. Е., Petchenko М. V. The application of the chemography method for constructing fields of gas emission from space vehicle surface

Сенько А. С., Пилипчук В. С. Разработка дополнительных элементов для электронного учебного комплекса «Комплекс УДТ ОВД» с целью повышения эффективности практического обучения авиационного персонала служб УВД

Сенько А. С., Пилипчук В. С. Применение электронного учебного комплекса «Комплекс УДТ ОВД» при отработке процедуры векторения при повторном заходе на посадку в национальном аэропорту Минск

Таврель М. І., Костенко В. К., Юзеф Парханський. Попередження процесів евтрофікації у водоймах

Шаповал О. О., Шлик С. В., Сніщенко Т. Р., Рудич М. Л. Удосконалення технології виробництва та хімічного складу виробів з наноструктурованих нержавючих сталей

Секція 7 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В НАУЦІ, ТЕХНІЦІ ТА ОСВІТІ

Артеменко К. О., Савченко О. А. Бінарні заняття у процесі вивчення навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» у закладах фахової передвищої освіти

Бойков Ванче. Powerpoint презентация в инженерном образовании

Бойков В., Гоцева М. Почему между разработанными системами коммуникации обезьяны не общаются, как люди

Бойков Д., Цветанович И. Межкультурные различия в управлении проектами

Братенші В. Д. Науково-технічна революція хх століття

Грибанова С. А. Використання веб-технологій освітнього призначення для організації дистанційного навчання

Гуменний В. С., Бондаренко Ю. А. Використання пристроїв механічної пам’яті людини для оцінки координаційних здібностей

Гусарова О. В., Подгорних Н. В. Використання google classroom в освітньому процесі

Курінний Є. О., Долударєва Я. С. Вплив деяких чинників на механічні властивості матеріалів

Дунин А. А., Шестакович Н. Н. Повышение эффективности использования материальных ресурсов гомельского вагонного участка РУП «Гомельское отделение белорусской железной дороги» за счет модернизации вагономоечного комплекса

Дятловська В. Л., Вакуленко Р. А. Нарисна геометрія та інженерна графіка: проблеми переходу від традиційного навчання до інноваційного

Єсіпова О. О. Використання qr-кодів в процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми інженерамипедагогами комп’ютерного профілю

Іванченко Л. В. Oсобливості дистанційного навчання іноземної мови

Kalelova I. Clil as a specific approach in teaching english

Кірюхіна М. В. Використання інноваційних методів під час вивчення соціогуманітарних дисциплін

Кісельов Н. Р., Грибанова С. А. Адаптивний дизайн сайтів

Кіцель Н. В. Ефективність оцінки процесу навчання із застосуванням методу тестового контролю

Klentak C. A., Kydasova E. V. Community for marketers: international expirience and the possibility of its implementation in BSEU

Климчук О. В. Інноваційний розвиток енергетики на основі конкурентоспроможного виробництва біопалив

Котлярова О. В., Котляров К. Г. Дистанційне навчання. Тести

Кошева Ю. В. Розвиток у студентів мотивації до навчання за допомогою інноваційних методик

Литовченко О. О., Іванченко Л. В. Studying and technical using peculiarities of english terminology in aviation

Мазуренко Ю. А., Герасименко Л. С. Розвиток комунікативних умінь інженерів-механіків як чинник безпеки польотів

Малишевський О. В. Використання системного підходу при розв’язанні проблеми формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів

Машарский З. В., Жукова А. А. Современная методология оценки опасных для авиации метеорологических явлений

Moskalenko O. I., Herasymenko L. S., Radul S. H. Developing future pilots’ speaking skills through english presentation course

Носач І. В., Лєбєдєва Д. О. Інноваційні методи в аспекті викладання економічних дисциплін

Пилипенко Л. М., Пономаренко Р. І. Формування та розвиток творчих здібностей курсантів на заняттях математики

Подгорних Н. В., Гусарова О. В. Сервіс QUIZLET як засіб підвищення ефективності навчання математики

Роженко О. В. Технології інноваційного виробництва будівельний матеріалів

Сіора А. С. Викладання графічних дисциплін в умовах дистанційного навчання

Тарасенко В. Р., Савченко О. А., Тарасенко О. В. Інноваційні методи в освіті як крок до європейського простору

Пилипенко Л. М., Пономаренко Р. І. Формування та розвиток творчих здібностей курсантів на заняттях математики

Хомяк О. В. Сучасні підходи щодо використання інноваційних технологій під час викладання права у вищих навчальних закладах

Секція 8 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Агеєва Г. В., Герасимчук В. В. Екологічні товари – шлях зменшення сміття у світі

Бєлоконь К. В., Чейлитко А. О., Проскурнін О. А. Визначення оптимального складу інтерметалідного каталізатора для окиснення оксиду вуглецю та вуглеводнів з використанням непараметричних статистичних методів

Горбань Р. І., Дідик Я. М. Лісові дороги як інструмент збалансованого природокористування

Канда М. І., Мальований М. С., Jozwiakowski Krzysztof. Утилізація посліду птиці із використанням природних сорбентів

Клименко Д. И., Паршутич О. А. Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование

Когтєва О. П. Математична модель параметрів свердловинної дегазації

Козловська Т. Ф. Застосування методів синергетики для прогнозної оцінки екологічного ризику при зберіганні пальномастильних матеріалів

Козловська Т. Ф., Нальотова Н. І., Білаш Т. А. Розробка системи моніторингу техногенно-екологічної безпеки при зберіганні пально-мастильних матеріалів

Курбанов К. Р., Сиволожська В. М. Негативний вплив електромагнітного випромінювання на здоров'я людини

Лавинда М. А., Кокороко С. К., Катков М. В., Гаврилюк О. В. Лінійна регресія для передбачення зсувних процесів

Plamen Мarinov Lakov. Към показателите за устойчиво развитие на регионите towards indicators of sustainable development for regions

Масікевич А. Ю., Масікевич Ю. Г. Еталонні території для визначення рівня екологічної безпеки регіону

Мисковець І. Я. Екологічні особливості джерел Волині

Музиченко-Козловська О. В. Проблеми сталого розвитку україни на шляху до збалансованого природокористування

Олійник Н. К., Хиль Л. П. Проблеми переробки твердих побутових відходів

Реута А. В., Дрогомерецька Г. В. Проблематика технології виробництва пластикової продукції України (аналітичний огляд)

Святенко А. І. Спосіб інтенсифікації процесу очищення стічних вод від біогенних елементів

Синельніков С. Д., Мальований М. С., Нагурський О. А., Тимчук І. С., Malovanyy A. Охорона навколишнього середовища в агроекосистемах в результаті застосування капсульованих мінеральних добрив

Сілва Марія Сімоеш Гомеш, Матухно О. С., Матухно О. В., Сибір А. В. Аналіз динаміки змін викидів парникових газів в Україні

Соловій Х. М., Мальований М. С. Використання гідробіонтів для очищення стічних вод

Соловій Х. М., Мальований М.С. роди ціанобактерій, що продукують токсини

Сторощук У. З., Мальований М. Аналіз систем управління твердими побутовими відходами у країнах ЄС

Таврель М. І., Юзеф Парханський, Костенко В. К. Попередження процесів евтрофікації у водоймах

Тевтуль Я. Ю., Amariei S. Екологічні аспекти використання біопалив

Тихон А. Влияние загрязнение воздуха на здоровье населения. The effect of air pollutiion on pablic health

Ткачук В. В. Удосконалення засобів водо-крижаного очищення камер та каналів турбоагрегатів

Федонюк В. В., Соніч І. І., Федонюк М. А. Дослідження окремих параметрів екологічного стану територій, прилеглих до лікувальних установ м. Луцька

Шквірко О. М., Мальований М. С. Вплив субстрату на основі осадів стічних вод на ріст та розвиток культурних рослин

Шмандій В. М., Ригас Т. Є., Харламова О. В. Застосування нейтралізаторів вихлопних газів дизельних автомобілів в системі управління екологічної безпеки

Секція 9 СУЧАСНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ

Борисенко О. М., Гамза А. А. Використання 3D графіки у повсякденному житті

Владов С. І., Шмельов Ю. М. Навчання нейронної мережі методом розширеного фільтра калмана для діагностики і парирування відмов датчиків авіаційного двигуна ТВ3-117

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Матусєв А. О., Плужник З. І. Вибір інформаційного критеріюдля контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Назаренко Н. П., Донченко Я. В. Щодо питання використання ентропійного підходу для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Пилипенко Л. М., Тутова Н. В., Москалик В. М. Лінійна адаптивна бортова математична модель авіаційного двигуна ТВ3-117 в умовах його бортової експлуатації

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Семенов В. О., Васильєв Д. О. Використання методу релаксації для розв’язку рівнянь робочих процесів авіаційного двигуна ТВ3-117

Глущенко С. Д., Гусарова О. В. Розрахунок швидкісної характеристики турбореактивного двигуна засобами табличного процесора

Дергачов В. А., Кошовий М. Д., Павлик Г. В., Кошова І. І. Метод побудови оптимальних комбінаторних планів експерименту

Лимар Д. О., Подгорних Н. В. Метод сааті як інструмент для прийняття рішень

Майорова К. В. Реінжиніринг авіаційних об'єктів та порівняльний аналіз створення аналітичного еталону

Назаренко Н. П. Фрактальний аналіз часових рядів в системах передачі інформації

Терещенко К. В., Капустин А. Г. Нечеткий регулятор напряжения для синхронного генератора

Юрко О. О., Ковальова А. О., Ножнова М. О. Моделювання пристрою з керованим дискретним коефіцієнтом підсилення

Секція 10 ФІЛОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Гардаш В. В. Інноваційні методи викладання української мови в якості іноземної у вітчизняних закладах вищої освіти

Кісельов Н. Р., Коверсун Н. А. Місце риторики в формуванні сучасної особистості

Коверсун Н. А. Шляхи підвищення читацької компетенції сучасної молоді

Литвиненко Д. А. Проблема свободы человека в творчестве Плеханова

Матета О. А. Етнокультурна ідентичність у контексті глобальних змін

Петченко М. В., Довбиш Н. Є. Булінг як соціально-педагогічна проблема: види, причини, запобігання

Сайко М. О., Чередник С. О. Мовна гра як мистецтво розваги та впливу

Саппа М. М. Перші льотчиці України

Сіора В. В. Шляхи формування граматичної та комунікативної компетентностей студентів при навчанні української мови

Кривець В. Ю. Особливості викладання граматичного аспекту англійської мови в технічному навчальному закладі фахової передвищої освіти

Суринович Е. А., Машарский З. В. Аспекты гендерной составляющей в работе диспетчера управления воздушным движением

Тимкова В. А. Професійна культура ділового спілкування менеджера

Чепурний В. В., Матета О. А. Гендерна стереотипізація в процесі мовної комунікації

Чередник С. О. Інтертекстуальність як спосіб формування інакомовлення

Кисельов І. А., Чижова Л. І. Importance of english language in aviation

Шлемко М. С., Савченко О. А. Формування гармонійно розвиненої особистості засобами художнього слова

Секція 11 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Акімов М. О. Повітряні бомбардування та міжнародне право: спроби урегулювання у роки між світовими війнами

Alexeiev O. M., Nozhnova M. O. Prospects for the aviation judicial expertise

Апанасенко К. І. Видача, анулювання й зупинення дозвільних документів як засіб державного регулювання господарювання у сфері цивільної авіації

Брусакова О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті в Україні

Горчакова В. С., Шуміло І. А. Environmental disputes in wto in the light of article xx of the gatt

Долинська М. С. До питання генези принципів нотаріальної діяльності

Забірченко Є. П., Козинець О. Г. Закон: поняття, ознаки та види

Заика Ю. А. Особенности ответственности авиаперевозчика за причиненный ущерб (по Монреальской конвенции 1999 г.)

Кадала В. В., Гузенко О. П. Окреслення проблем правової платформи діяльності підприємств металургійної галузі

Кот В. В., Козинець О. Г. Пошук оптимальної форми державного правління в Україні за роки незалежності

Lialiuk A. V., Shumilo I. A. Comparative analysis of textile and clothing safeguards regimes

Макогін Н. О., Козинець О. Г. Міжнародний захист права людини на сприятливе середовище

Mezentseva O. O., Shumilo I. A. The role of investment in international franchising

Мелех Б. В. Адвокат як суб’єкт надання професійної правової допомоги

Мелех Л. В. Проблематика впровадження електронного судочинства в Україні

Мізік А. О., Капленко Г. В. Сучасні теоретико-правові проблеми правової системи України

Морозова О. М. Сучасний стан державної підтримки розвитку сільського господарства

Nahorna L. V., Shumilo I. A. The problem of relationship between international investment law and international human rights law

Охотнікова О. М., Гедз В. О. Партійна система Китаю та України: порівняльний аналіз

Печора К. В., Кісілюк Е. М. Злочинні спільноти: засади кримінальної відповідальності

Пивовар М. А., Козинець О. Г. Місце правової системи України серед правових систем світу

Романовська Є. В., Хиль Л. П. Соціальний аспект корупції

Скрипник В. Л. Правовий режим повітряного судна

Striebul Y., Shumilo I. A. Unbundling measures and wto rules

Танько А. В. Права і свободи людини в адміністративно-правовому полі україни: забезпечення чи обмеження?

Фіалка М. І. До питання впливу карантинних заходів на стан та структуру злочинності в суспільстві

Секція 12 ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ. ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПАРАМЕДИКІВ

Галата О. В., Ложченко О. В. Вивчення стану здоров’я школярів Кременчуцького регіону

Герман Т. В., Селіванова К. Г. Модуль діагностики емоційного вигорання льотного складу в професійній діяльності

Исаева О. А., Аврунин О. Г. Возможности применения 3d-сканирования при определении площади пораженных участков кожи

Ковалева А. А., Аврунин О. Г. Разработка системы неинвазивной экспрессдиагностики нарушений микроциркуляции

Тріско О. М. Психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях

Черкасова Є. О., Селіванова К. Г. Модуль експрес-оцінки психоемоційного стану пілотів цивільної авіації