ВК.01 Історія психології

ВК.02 Кримінальна психологія

ВК.03 Диференціальна психологія

ВК.04 Патопсихологія

ВК.05 Соціально-психологічний тренінг спілкування з дітьми

ВК.06 Психологічне супроводження діяльності поліції

ВК.07 Психологія сім’ї

ВК.08 Віктимологія

ВК.09 Психологічний супровід сім’ї

ВК.10 Практикум з вікової та педагогічної психології

ВК.11 Психологія девіантної поведінки

ВК.12 Професійно – психологічна підготовка психологів до роботи з різними категоріями дітей

ВК.13 Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

ВК.14 Конфліктологія

ВК.15 Конфліктологія великих та малих соціальних груп

ВК.16 Психологія злочинності дітей та молодіжних угрупувань

ВК.17 Психологія неформальних молодіжних груп і об’єднань

ВК.18 Основи психологічного консультування

ВК.19 Основи психологічної корекції

ВК.20 Основи психотерапії

ВК.21 Основи соціально-психологічної реабілітації

ВК.22 Соціально-психологічний тренінг

ВК.23 Соціальна педагогіка та профілактична робота з дітьми

ВК.24 Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику

ВК.25 Психологія творчості

ВК.26 Політологія

ВК.27 Сімейне право

ВК.28 Кримінологія

ВК.29 Організація баз даних та знань

ВК.30 Міжнародний захист прав людини

ВК.31 Кризова психологія

ВК.32 Гендерна психологія

ВК.33 Теорії особистості

ВК.34 Юридична педагогіка

ВК.35 Комунікативна компетентність працівників поліції