Деніс Олександр Володимирович

Назва дисертації: «Адміністративно-правові основи бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні»     

Науковий керівник: Попова Світлана Миколаївна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право