Певко Станіслав Геннадійович

Назва дисертації: «Оціночні поняття у правозастосуванні» 

Науковий керівник:  Шевченко Анатолій Євгенович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право