Здобувач: Демиденко Степан Миколайович

Назва дисертації: "Теоретико-правові та організаційні засади негласної роботи під час досудового розслідування та судового провадження"

Голова ради: Микола СТАЩАК

Рецензенти:

Владислав ШЕНДРИК

Андрій ХАНЬКЕВИЧ

Опоненти:

Садіг ТАГІЄВ

Євген ХИЖНЯК