"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Наприкінці 2021 року науковою бібліотекою Харківського національного університету внутрішніх справ визначено найпопулярніші за переглядами публікації, що були розміщені в інституційному репозитарії KhNUIAIR*.

Рейтинг переглядів видань у 2021 виглядає наступним чином:

Підручник «Міжнародне право» А. Войціховського набрав більше 10 тис. переглядів;

Підручник «Історія держави і права зарубіжних країн» за загальною редакцією О. Бандурки – 9 тис. переглядів;

Навчальний посібник «Домедична підготовка» (виданий вченими кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки) – більше 7 тис. переглядів;

Навчальний посібник «Господарський процес» за загальною редакцією В. Кройтора – близько 5 тис. переглядів;

Підручник «Безпека життєдіяльності та охорона праці» за загальною редакцією В. В. Сокуренка – більше 4 тис. переглядів;

Навчальний посібник «Правова статистика» авторки С. Виганяйло – близько 4 тис. переглядів;

Монографія «Відомча нормотворчість в Україні: досвід комплексного аналізу» авторів Ю. Загуменної, В. Лазарєва, А. Сидоренка – більше 3 тис. переглядів;

Українське лонгітюдне дослідження «Молодь та наркотики – 2021» (проводиться Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно з Соціологічною асоціацією України за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації) – більше 2 тис. переглядів,

Монографія «Розслідування незаконного обігу зброї» у співавторстві М. Щербаковського та Д. Андрєєва – більше 1,5 тис. переглядів.

Навчальний посібник «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України»  за загальною редакцією О. Безпалової – більше 1 тис. переглядів.

*репозитарій KhNUIAIR (http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/) представляє собою базу даних, що накопичує документи наукового та освітнього призначення, створені працівниками та здобувачами вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет.

ВЗГ ХНУВС