"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Голова
спеціалізованої вченої ради,
проректор, доктор юридичних наук, професор
полковник поліції
Бурдін М.Ю.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016 р. № 1222.

Очолює спеціалізовану вчену раду проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор підполковник поліції Михайло Бурдін.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.03) – декан факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Олег Синєгубов.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.05) – учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Леонід Могілевський.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – професор кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Євген Подорожній.

Членами ради є: Валентин Семенович Венедіктов, Олександр Миколайович Головко, Володимир Анатолійович Греченко, Вікторія Павлівна Гробова, Юрій Михайлович Жорнокуй, Володимир Євгенійович Кириченко, Анатолій Миколайович Клочко, Віктор Леонтійович Костюк, Лариса Василівна Красицька, Сергій Станіславович Лукаш, Мельник Костянтин Юрійович, Олена Миколаївна Мельник, Обушенко Олександр Миколайович, Олеся Олександрівна Отраднова, Россіхін Василь Васильович, Степан Дмитрович Сворак, Геннадій Петрович Тимченко, Анатолій Матвійович Шульга.

Офіційними опонентами та рецензентами до роботи ради залучаються представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших вищих навчальних закладів.

Результати дисертаційних досліджень здобувачів, які захистилися у раді, впроваджуються в діяльність як Національної поліції України, так і в діяльність інших державних органів, а також використовуються в освітньому процесі під час підготовки майбутніх правоохоронців.

Здобувачі, які захистили дисертації в раді, представляють не лише Харківський національний університет внутрішніх справ, а й інші навчальні заклади, державні установи та організації. Результати досліджень здобувачів широко впроваджуються в діяльність структурних підрозділів МВС України, інших навчальних закладів, державних установ та організацій, а також використовуються у навчальному процесі під час підготовки майбутніх фахівців правоохоронної діяльності.