"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Основним напрямом наукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказів МВС України від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 16.03.2015 № 275 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років».

Науково-дослідну діяльність в ХНУВС здійснюють науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідних лабораторій, співробітники інших підрозділів університету, докторанти, ад’юнкти, курсанти, студенти та слухачі. Для проведення наукових досліджень можуть утворюватися тимчасові творчі колективи у складі науковців, а також найбільш досвідчених працівників практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України.

В ХНУВС функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних досліджень:

 1. Д 64.700.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:
  • 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
  • 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 2. Д 64.700.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:
  • 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;
  • 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
  • 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.
 3. Д 64.700.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності:
  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 4. Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності:
  • 19.00.06 – юридична психологія (психологічні науки, юридичні науки).
 5. СРД 64.700.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:
  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
  • 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, які виконані за тематикою із обмеженим доступом.

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної роботи в університеті покладено на відділ організації наукової роботи.