"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Основним напрямом наукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказів МВС України від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 16.03.2015 № 275 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років».

Науково-дослідну діяльність в ХНУВС здійснюють науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідних лабораторій, співробітники інших підрозділів університету, докторанти, ад’юнкти, курсанти, студенти та слухачі. Для проведення наукових досліджень можуть утворюватися тимчасові творчі колективи у складі науковців, а також найбільш досвідчених працівників практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України.

В ХНУВС функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних досліджень:

 1. Д 64.700.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:
  • 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
  • 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 2. Д 64.700.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:
  • 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;
  • 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
  • 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.
 3. Д 64.700.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності:
  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 4. Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності:
  • 19.00.06 – юридична психологія (психологічні науки, юридичні науки).
 5. СРД 64.700.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:
  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
  • 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, які виконані за тематикою із обмеженим доступом.

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної роботи в університеті покладено на відділ організації наукової роботи.