"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 30 листопада 2018 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В.В. Запобігання злочинності як фундаментальна проблема теоретичної та прикладної кримінології

Світлична Ю.О. Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики на Харківщині: стан і перспективи розвитку

Швець Д. В. Оперативно-розшукове моделювання в розкритті злочинів

Бандурка О. М. Проблема реформування правоохоронної системи України

СЕКЦІЯ 1. ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. БЕЗПЕКА ТА ПРАВОПОРЯДОК

Баранова Ц. С. Національний суверенітет держави під впливом глобалізаційних процесів

Безусий В.В. Правове регулювання відносин зайнятості в Україні

Білик В. М. Напрямки вдосконалення діяльності патрульної поліції на сучасному етапі реформування національної поліції України

Богуцький В. В. Правове регулювання застосування паспорту громадянина України

Бортник С. М. Тестування на поліграфі як вид перевірки осіб, що претендують на службу в національній поліції України

Бригадир І. В. «Євробляхи» чи здоровий глузд: еколого-правові проблеми забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту

Булаєв В. П. Щодо оптимізації партнерських відносин між національною поліцією та громадськістю як пріоритетний напрям діяльності правоохоронних органів України

Бухтіярова І. Г., Пахольченко Д. О. Доктринальна характеристика адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ

Василенко М. Є. Правоохорона в системі юридичних засобів забезпечення прав людини

Гаврік Р. О., Горда К. П. Теоретико-правові та прикладні проблеми вирішення справ за участю державної прикордонної служби України у адміністративних справах щодо затримання та примусового видворення осіб, які порушили законодавство України з прикордонних питань

Головко А. Л. Правові гарантії реалізації екологічних прав громадян у сфері природоохоронної діяльності в Україні

Гончарук В. В. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівникові

Горбач О. В. Науково-правова характеристики публічної адміністрації у сфері безпеки дорожнього руху

Демиденко В. О. Конституційно-правові засади забезпечення національної безпеки України муніципальною владою

Калініченко О. Ф. Національна поліція України: сьогодення та перспективи реформи

Камінська Н. В. Європейська практика організації і проведення референдумів

Клименко А. Л. Міжнародно-правове регулювання працевлаштування молоді

Книш С. В. Міжнародні засади в системі принципів адміністративно-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я: загальна характеристика

Коваленко К. В., Брейм В. Сучасні проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських

Кравцова З. С. Конституційна модернізація державної влади в Україні

Кушнір Я. О. До питання про інститут кримінальної відповідальності за порушення порядку в’їзду на територію України та виїзду з неї в контексті ст.332-1 КК

Кушніренко О. Г. Суспільний ідеал як базова цінність засад конституційного ладу

Мельник К. Ю., Буланіклі Х. Особливості правового регулювання трудових відносин поліцейських як приклад об’єктивної диференціації норм трудового права

Моргун В. В. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Мота А. Ф. Запобігання нелегальній міграції в європейському регіоні

Панова І. В. Процесуально-правові перспективи використання наявної у держави інформації для забезпечення прав та свобод громадян

Подорожній Є. Ю. Просування по службі як важливий чинник конкурентоспроможності працівників національної поліції України

Тернавська В. М. Суверенноздатність держави в умовах глобалізаційних процесі

Федоренко Т. М., Тачгулієв Я. Н. Класифікація федерацій за критерієм асиметрії

Хлівняк О. С. До питання щодо адміністративно-правового статусу Управління ювенальної превенції Національної поліції України

Хмиров І. М., Ковалевська Т. М. Нові положення законодавства щодо визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки державною службою з надзвичайних ситуацій

Чорноус О. В. Основні обов’язки роботодавця при прийнятті працівника на роботу та відповідальність за порушення законодавства про працю

Яковлев О. А. Особливості змісту колективного договору в контексті умов праці

СЕКЦІЯ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Андрощук О. С., Фаріон О. Б. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України через удосконалення методичного інструментарію конфіденційного співробітництва

Берестень Д. Г. Окремі аспекти зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правових засад добору на посаду поліцейського

Бойко О. П. Повноваження слідчих та підрозділів карного розшуку під час затримання особи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

Борець Т. О. Щодо питань нелегального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Братель С. Г. Адміністративно-правове регулювання правоохоронної сфери

Бурак М. В. Удосконалення системи публічних закупівель

Валєєв Р. Г., Герасимчук Ю. В. Групування спеціальних засобів як поліцейських заходів примусу згідно із Законом України «Про Національну поліцію»

Василинчук В. І., Никифорчук Д. Й. Дискусійні питання щодо поняття конфіденційного співробітництва в законодавстві України

Волков І. А. Пріоритетні напрями дослідження особливостей оперативно-розшукової протидії підрозділами внутрішньої безпеки злочинам, що вичиняються працівниками Національної поліції

Волошина М. О. Напрями використання результатів контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції

Ворона В. С. Характерні особливості призначення кримінального покарання за часів Київської Русі

Голубош В. В. До питання про деякі форми об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки

Горбачов О. В. Планування заходів упровадження в злочинне середовище осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи

Грабазій І. А., Дамкас Т. Міжнародний досвід та національна практика протидії злочинам проти суспільної моралі

Гула Л. Ф. Удосконалення правових основ у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Гусєва К. А. Проблемні питання щодо протидії домашньому насильству в Україні

Давиденко В. В. Про деякі особливості оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях

Давидюк В. М. Сучасні підходи до визначення змісту дефініції «сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції»

Даль А. Л. Оперативно-розшукова протидія підрозділами карного розшуку кишеньковим крадіжкам: проблеми та шляхи вирішення

Дараган В. В. Щодо факторів, які впливають на стан оперативної обстановки у сфері державних закупівель

Демедюк С.В. Досвід роботи та міжнародної співпраці кіберполіції України

Демедюк Т. С. Особливості документування злочинів, учинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Деревягін О. О., Пойман П. Аналіз стану ефективності попередження підрозділами карного розшуку злочинів проти власності

Деркач Н. М. Сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї

Ємець О. М. Окремі аспекти протидії проституції у США

Ібрагімов Р. М. Окремі напрями протидії етнічній злочинності в Україні

Іващенко В. О. Правові проблеми протидії домашньому насильству уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України

Калиновська Я. О. Використання конфіденційного співробітництва в процесі оперативно-розшукової протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості

Капацин І. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення як напрямок підвищення ефективності використання конфідентів в оперативних підрозділах державної прикордонної служби України

Коренюк А. А. Основні форми взаємодії органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецедивним злочинам неповнолітніх в Україні

Король М. О. Проблемні питання забезпечення недоторканості державного кордону

Кудінов В. А. Проблеми впровадження ситуаційних центрів в органах Національної поліції України

Лапкін А. В. Деякі проблеми забезпечення судом розумних строків судового розгляду у кримінальному провадженні

Лисенко А. М., Лисенко І. В. Фактори, що впливають на стан оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності

Литвинов В. В. Особливості закриття кримінального провадження слідчими органів Національної поліції у разі встановлення преюдиціального процесуального рішення

Лях Н. В. Проблема розмежування понять «обмежувальні заходи» та «обмежувальні приписи»

Мартиш О. Ю. Деякі аспекти взаємодії правоохоронних органів під час розслідування кримінальних злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет

Маслій Є. Д. Оперативно-розшукова протидія незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів: окремі аспекти наукового генезису

Мацак В. В. Сучасні проблеми забезпечення законності під час проведення аудіо- та відеоконтролю особи

Медведєва І. М. Індивідуально-профілактичні заходи запобігання ухиленню від військової служби

Найда В. О. Історичний розвиток служби в оперативно-розшукових органах України

Найдьон Ю. О. Концептуальні засади забезпечення державної безпеки

Павлова Н. В. Щодо співвідношення деяких понять криміналістичної тактики

Пеньков С. В., Шендрик В. В. Проблемні аспекти правового регулювання застосування оперативної техніки підрозділами кримінальної поліції

Перепелиця М. М. Аналіз первинної інформації про організовані злочинні угруповання

Половніков В. В. До питання про охоронну та захисну функції Державної прикордонної служби України

Рожнова В. В. Правові та організаційні проблеми початку досудового розслідування

Салтовець С. А. Напрями вдосконалення організації проведення поліцейських операцій оперативних підрозділів

Самко А. В. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в уголовном процессе Республики Беларусь, Украины и Казахстана: сравнительно-правовой подход

Святченко В. М. Кримінологічна характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги

Семенюк О. Г. Загальносоціальне запобігання проявам тероризму

Сокиран Ф. М. Проблеми реформування управлінських підрозділів слідства Національної поліції України

Стащак М. В. Проблемні аспекти диференціації оперативно-розшукових форм діяльності підрозділів кримінальної поліції

Таран Т. Г. Загальносоціальні заходи запобігання жіночому шахрайству

Федченко В. М. Проникнення до іншого володіння особи: окремі питання щодо визнання доказів недопустимими

Филь Р. С. Сучасний стан інституційної спроможності Національної поліції України щодо захисту прав інтелектуальної власності

Филь С. П. Проблеми митно-правового захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Ханькевич А. М. Використання кримінального аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції

Ценов Д. М. Окремі питання тактики реалізації підрозділами кримінальної поліції матеріалів, отриманих під час документування злочинів корисливо-насильницького спрямування

Черниш М. О. Оперативно-розшукова протидія незаконним заволодінням транспортними засобами: окремі аспекти наукового генезису

Чиж С. А. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують і вчиняють злочини у сфері обігу побутових відходів

Чумак В. В., Цебинога В. Ю. Правове регулювання протидії кібербулінгу в Україні

Шахова К. В. Оперативно-розшукова протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: аналіз поняття

Шевелько В. М. Теоретико-прикладні засади використання негласних штатних та позаштатних працівників кримінальної поліції під час протидії злочинам проти громадської безпеки: сучасний стан проблеми

Шевченко Т. В. Окремі аспекти організації взаємодії підрозділів оперативної служби з іншими оперативними підрозділами кримінального блоку Національної поліції України

Шевчук О. Ю. Протидія злочинам, пов’язаним із незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин

Шинкаренко І. І., Чернишенко О. Є. Сучасні проблеми протидії торгівлі людьми в Україні

Щербинський К. С. Окремі елементи класифікації злочинних угруповань неповнолітніх, які вчиняють розбої

Юнацький О. В. Проблемні питання профілактики правопорушень у діяльності приватних охоронних організацій

Юрченко О. В. Нормативно-правові засади використання несправжніх імітаційних засобів під час проведення ОРЗ та НСРД

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Амеліна А. С. Механізм регулювання фінансових послуг

Бандурка С. С. Правовий статус національної поліції України, як спеціального суб'єкта адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця в Україні

Бєляєва Л. А., Пересада Ю. О. Структурно-функціональна форма внутрішнього контролю як елемент безпеки суб’єкта господарювання

Білик Л. Л. Проблеми практики оплати у сфері надання адміністративних послуг

Бредіхін В. М. Соціальна політика держави як активний чинник вирішення проблеми економічної безпеки України

Виганяйло С. М. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Головко Т. В. Досвід реформування залізничного транспорту Німеччини

Гончарова В. О. Оновлення сучасної економічної науки шляхом формування простнекласичного економічного знання

Гузенко О. П., Хайлова Т. В. Актуалізація проблем економічної безпеки в умовах регульованого ринку

Дядін А. С. Діагностико-прогностична функція антикризового фінансового управління

Кадала В. В. Обеспечение экономической безопасности государства при помощи кредитно-денежной политики

Калініченко З. Д. Основні засади правового забезпечення соціального захисту державних службовців

Калініченко З. Д., Кільдянкіна М. Д. Правове регулювання входження в глобальні ланцюги доданої вартості вітчизняними підприємствами

Калініченко Л. Л. Система управління кадровою безпекою підприємства

Калініченко Л. Л., Шип К. В. Заходи економічної безпеки підприємств

Ковальов Є. В. Економічна безпека України в умовах загострення світової конкуренції

Коломієць К. В. До питання щодо виникнення факторингу: історико-правовий аспект

Кравцова М. А. Правонарушения в сфере оборота подакцизных товаров как угроза экономической безопасности

Ларіна Т. Ф. Освітній процес в системі МВС як фактор економічної безпеки

Лінькова О. Ю. Економічний розвиток

Лук'янихіна О. А. Рейдерство: причини та негативні наслідки для розвитку ринкового бізнес-середовища в Україні

Маковоз О. С., Передерій Т. С. Еквайринг як інструмент безпеки платежів в електронному середовищі

Матвеєв С. П., Пронкіна Л. І. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства

Мельникова Н. В. Безпека логістичної інформаційної системи підприємства

Неклюдов Є. С. Корупційна складова тіньової економіки як загроза національній безпеці в Україні (1991-2004 рр.)

Павленко Н. В. Втрата трудового потенціалу як загроза економічній безпеці України

Парфентій Л. А. Основні напрямки запобігання та боротьби з ухиленням від сплати податків

Пеняк Ю. С., Марков Р. В. Бюджетування як спосіб управління фінансовими ресурсами

Садиков М. А. Моніторинг інноваційного потенціалу підприємств України - запорука раціонального використання інвестиції

Семикіна М. М. Проблеми створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг в умовах реформування системи адміністративних послуг

Ткаченко С. О., Сперос Дж. Н. Концепція системи антикризового управління фінансами підприємства

Устіловська А. С. Особиста безпека працівника як запорука підвищення економічної безпеки підприємства

Фурса В. А. Фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства

Хамига Ю. Я. Проблеми фінансового шахрайства в банківській сфері

Шевнін С. М. МВС як суб’єкт забезпечення економічної безпеки держави у бюджетному процесі України

Шевчук М. В. Фінансово-правові заходи впливу за нецільове використання бюджетних коштів

СЕКЦІЯ 4. ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Бобро Н. В., Вілсон П. Соціальний капітал як умова соціальної безпеки держави

Бринчак М. П. Актуальність цивільно-правового регулювання права свободи світогляду та віросповідання в Україні

Вавренюк С. А. Гуманітарна складова професійної освіти курсантів профільних закладів

Варенкіотова О. В. Функції органів опіки та піклування в сфері захисту житлових прав дітей

Василенко В. А. Білінгвізм як чинник для успішної інтеграції в міжнародний освітній простір

Галкін Д. В. Професійна підготовка чинів поліції в російській імперії у ХІХ ст.

Голопич І. М. Явище синонімії у правових текстах

Герман Л. В. Теоретичні засади вивчення перемикання кодів як одного із результатів мовного контактування

Гіренко С. П., Осятинський С.О. До питання освітньої підготовки поліцейських до дій у професійному конфліктному просторі

Грищенко Н. В. Соціально-філософські аспекти здоров'я і здорового способу життя

Єльнікова Н. І. Семантичні особливості жаргонних номінацій людини

Жук С. А. Средний класс как социальная основа постисторической цивилизации

Іванов С. Ю. Становлення судової системи ЗУНР

Іванова М. В. Інформація як об’єкт права інтелектуальної власності в сучасних умовах розвитку держави

Ільїна Ю. Ю. Адаптивність особистості як умова перцептивно-інтерактивної компетентності

Квітка Я. М., Гусєва К. А. Умови призначення пенсій призначення пенсій поліцейським за вислугу років

Клімушин П. С., Найда В. О. Механізми реалізації соціально-політичних дій в віртуальній спільноті

Кривицький Ю. В. Ідеологія правової реформи: загальнотеоретичний аспект

Макаров Є. О. Гуманітарні аспекти проблем національної та міжнародної безпеки

Мельник А. Р. Історико-правовий аналіз забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом (1917-1990 рр.)

Мороз І. М. К вопросу организации системы охраны историко-культурного наследия в Полесском воеводстве в 1920–1930-х гг.

Мошенський О. С. Роль профспілок у розбудові громадянського суспільства в Україні

Муратова Д. Б., Тихоступ Н. М. Адміністративно-правова характеристика проведення процедури нострифікації, як різновиду адміністративної послуги

Назарко Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку права людини на охорону здоров’я в Україні

Новікова А. О. Проблема ліквідації правової безграмотності – шлях до розбудови правової держави

Павроз Т. В. Обов’язки церкви як складовий елемент її конституційно-правового статусу в Україні

Палюх А. Я. Засади розвитку фізичної культури та спорту та їх співвідношення із принципами охорони здоров’я в Україні

Перцева В. А. Проблема співіснування національних культурних традицій і сучасної масової культури

Полтавська Д. В., Проскуріна М. С. Територіальні діалекти Луганщини як складова частина мовного фонду нації

Селюкова Т. В., Євглевська Л. В. Деструктивні установки і міжособистісні залежності як фактор порушення міжособистісної взаємодії

Селюкова Т. В., Шевцова К. С. Рефлексивна регуляція та особистісна зрілість як соціально значущі характеристики осіб з різним рівнем відчуття самотності

Сергієнко Н. П., Шевченко О. В. Особливості міжетнічної толерантності та комунікативної компетентності студентів в процесі навчальної діяльності

Стрельченко О. Г. Нормативно-правове регулювання стандартизації сфери обігу лікарських засобів

Федоренко Т. М., Лучинкіна К. О. Досягнення України щодо впровадження електронного урядування

Харламов М. І., Губанова А. С. Життя та діяльність харківського правозахисника Аркадія Зиновійовича Левіна

Чорний І. В. Історична правда та вимисел у структурі роману І. Потаніної «Фуете на Бурсацькому узвозі»

Шастало (Турченко) В. О. Вікторіанська система цінностей

Шевчук І. І. Науково-кадрова ситуація у БРСР міжвоєнного періоду

Шевченко Л. В., Стрельченко К. А. Адміністративно-правова характеристика контролю та нагляду у фармацевтичній діяльності