"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(24 - 25 травня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово

Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права

Бурдін М. Ю. Землевласницькі відносини в козацькій державі

Гончаренко В. Д. Впровадження поділу території України на області

Невзоров І. Л., Певко С. Г. Щодо розуміння поняття «правозастосовний розсуд» у сучасній теоретико-правовій науці

Осадчий Ю. Г. Директорія УНР та Конгрес трудового народу України

Панкратова В. О. Витоки принципу res judicata в римському праві

Селюков В. С. Використання службових собак у службових цілях у давні часи

Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Бакумов О. С. Принцип таємного голосування в аспекті зловживання виборчими правами

Лубенець С. А. Інститут електронної петиції в Естонії: досвід для України

Попова С. М. Значення децентралізації влади в умовах сучасного розвитку держави

Чернявський А. Л. Система захисту прав людини в рамках Асеан

Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи

Горобець Н. О. Правовий аспект трансгендерності в Україні

Коханська М. Л. Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту

Науменко К. С. Міжнародно-правовий захист особистих немайнових прав дитини

Садикова Я. М. Забезпечувальні заходи під час виконання рішень про стягнення аліментів

Шелєхова Г. В. Електронний суд - це нові можливості для учасників судового процесу

Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного, адміністративного, фінансового права у демократичному суспільстві

Бейкун А. Л. Актуальні проблеми нормативного визначення складових інформаційної безпеки держави

Бортник С. М. Особливості трудових правовідносин із поліцейськими

Боршош І. С. Форми забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною державною адміністрацією

Бояринцева М. А. Деякі питання системи адміністративних судів в Україні

Bilyk M., Василенко М. Є. Право громадян на інформацію: підзвітність і прозорість влади

Ващенко С. С. Зарубіжний досвід реалізації дисциплінарних проваджень щодо поліцейських та можливості його використання в Україні

Головко Б. Г. Міжнародний досвід боротьби з корупцією у правоохоронних органах

Гріненко Я. В. Протидія тероризму як одне із пріоритетних завдань Збройних Сил України в умовах проведення операції Об’єднаних сил

Duravkina N. The Concept of «Atypical Forms of Employment»

Казанчук І. Д. Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються стану охорони навколишнього природного середовища в контексті розвитку євроінтеграційних процесів в Україні

Косиця О. О. Заохочення як засіб стимулювання викривання правопорушень

Криницький І. Є. Про місце військового збору в податковій системі Україні

Круговий О. О. Удосконалення правової основи адміністративної процедури реалізації арештованого нерухомого майна через електронні торги

Лукаш С. С. Проблеми правового регулювання трудових відносин в ІТ-сфері

Макаренко В. С. Окремі питання актуальності законодавства про заборону грального бізнесу в Україні

Маркова О. О. Законодавство про адміністративну процедуру: проблемні питання

Панасюк О. В. Поняття «організація діяльності» в аспекті забезпечення законності і дисципліни в органах ДФС України

Панова О. О. Суб’єкти забезпечення публічної безпеки в Україні

Резанов С. А. Проблема міжнародного співробітництва держав у сфері боротьби з тероризмом

Сіньова Л. М. Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу

Сливко О. Я. Субъекты административной ответственности в Республике Беларусь и в Украине

Сокуренко В. В. Адміністративно-правові форми діяльності Національної поліції України із забезпечення національної безпеки

Трюхан О. А. Обмеження права на страйк окремих категорій працівників: правові аспекти .

Шапошник А. С. До питання адміністративно-правового статусу Державної аудиторської служби України

Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи

Баранова Ц. С. Проблеми правового регулювання протидії екстремізму в Україні

Безукладнікова Ю. С., Заворіна О. П. Щодо питання про дотримання прав та законних інтересів неповнолітніх, які беруть участь у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування

Глобенко Г. І. До питань подальшого удосконалення процедури досудового розслідування

Заєць У. О., Юхно О. О. Слідча та слідчо-оперативна група як оптимальна форма організації взаємодії на досудовому розслідуванні

Ісичко С. М. Удосконалення нормативних засад очної ставки

Канібер Ю. М. Протидія впливу іноземного криміналітету на стан організованої злочинності в Україні

Кисельов В. М. Актуальні проблеми затримання особи, яка підозрюється у скоєнні злочину

Колесник М. О., Пономарьова Я. О. До питання про криміналізацію домашнього насильства

Мартовицька О. В. Проблемні питання удосконалення прав потерпілих у кримінальному провадженні

Олішевський О. В. Інформація, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації

Романюк В. В. Допит малолітньої особи – близького родича підозрюваного

Рось А. В. Гарантії забезпечення недоторканності права власності при застосуванні арешту майна

Соловйов В. О. Закриття кримінального провадження за клопотанням учасників кримінального провадження: деякі проблеми

Соловйова Л. М. Процесуальний статус дізнавача у кримінальному процесі України

Ткаченко Я. В. Деякі особливості встановлення судовим експертом давності нанесення відбитків печаток і штампів у документах

Туржавська К. О, Бараненко Р. В. Причини вчинення комп’ютерних злочинів в Україні

Хлопов А. О. Окремі питання власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації та їх обігу у рамках аналізу злочину, передбаченого ст. 359 КК України

Черевко К. О. Щодо питання блокчейн як способу боротьби з корупцією

Шестаков В. І. Суб’єктний склад учасників підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні

Юхно О. О. Теоретичні та прикладні проблемні питання щодо оціночних понять у чинному КПК України та шляхи їх удосконалення

Стратегія інноваційного розвитку лінгвістики і права

Василенко В. А. Міжмовна комунікація у підготовці фахівців правоохоронної сфери

Генайтус О. В. Особистісно-професійний потенціал викладача вищої школи як фактор якості сучасної освіти

Kozlovska A. The Basic Principles of Resume Writing

Корнієнко О. М. Мовна картина світу у формуванні етнічної ідентичності особистості

Samoilova Yu., Sazonova I. The Role of Foreign Language Communicative Competence in Professional Training of Law-enforcement Officers

Serhiienko A., Serhiienko T. To the Issue of Special Aspects in Military Translation

Яременко Л. М. Фатичне мовлення професіонала і канали комунікації

Гуманістично-правова парадигма освітнього простору в умовах сучасного державотворення

Білоус Т. Л., Tanya Lervåg Підвищення професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях працівників органів внутрішніх справ України

Бойко-Бузиль Ю. Ю. До соціально-психологічної суті реформування органів і підрозділів МВС України

Геращенко Т. Г. Зближення національних правових систем як стратегія демократичного розвитку в умовах глобалізації

Демиденко Н. М. «Заповіт борцям за визволення» Володимира Винниченка: погляд з ХХI століття

Іванущенко Г. М. Радянські видання у бібліотеці архіву ОУН як джерело дослідження антирадянської контрпропаганди ОУН

Книш І. В. Практики «варіювання меж» людини в контексті державотворчих процесів

Коваленко Г. В. Вплив правового реалізму як одного з філософсько-правових напрямків на діяльність Верховного суду США

Кононенко Т. П. Розвиток силових здібностей студентів засобами пауерліфтингу

Корнієнко Л. М. Феномен «кліпового мислення» у процесі навчання

Фісенко А. В., Чередніченко С. В. Фізична культура як особлива і самостійна галузь

Швець Д. В. Європейський досвід підготовки поліцейських та можливості його запровадження в Україні

Соціально-економічна трансформація суспільства у процесі розбудови державності України

Виганяйло С. М. Основні тенденції розвитку інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України

Лук’янихіна О. А., Александрова Л. І. Гендерно-орієнтовне бюджетування: стан та перспективи впровадження в Україні .

Маковоз О. С., Передерій Т. С. Шляхи вирішення проблем забезпечення безпеки у сфері електронної комерції в Україні

Нілова Н. М., Мартиненко К. В. Деякі особливості української трудової ментальності

Парфентій Л. А. Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів

Петровська С. А. Грошово-кредитна безпека України: проблеми і перспективи

Правові, економічні та соціальні проблеми європейської і світової інтеграції

Вайда Т. С. Етичний аспект положень декларації про поліцію (ПАРЄ): проблеми інтеграції в діяльність правоохоронних органів України

Левашов О. С. Міграційна криза як виклик інтеграційним процесам в Європі

Почуєва В. В. Миротворчий аспект євроінтеграційного курсу України

Тарасов І. Ю. Застосування стандартів SOLVENCY II як чинник запобігання корупційної та кримінальної складової у страховому бізнесі