"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

25 травня 2018 р. виповнюється 20 років від дня заснування Кримінологічної асоціації України, адже саме цього дня у 1998 р. відбулася установча конференція, на якій було створено це громадське наукове об’єднання. У роботі конференції взяли участь понад 160 фахівців у галузі кримінології нашої держави, іноземні гості, державні та громадські діячі.

За задумом ініціаторів, серед яких були провідні вчені, керівники наукових та навчальних закладів країни, Кримінологічна асоціація України мала стати добровільним самоврядним об’єднанням кримінологів та інших фахівців, що професійно займаються вивченням проблем попередження та боротьби зі злочинністю, розвитком вітчизняної кримінологічної науки і кримінологічною освітою. Метою Асоціації було проголошено забезпечення консолідації всіх сил кримінологів, порозуміння і співробітництва з метою розвитку і поширення кримінологічних знань, їх пропаганди серед населення та використання досягнень науки в справі запобігання злочинам.

У ході роботи установчої конференції перед присутніми своїм баченням місця та ролі новостворюваного громадського об’єднання поділилися тодішній міністр внутрішніх справ України Ю.Ф. Кравченко, народний депутат України О.М. Бандурка, президент Незалежної кримінологічної асоціації Республіки Молдова В. Бужор, ряд провідних науковців-кримінологів України. Було зачитано привітання Президента України Л.Д. Кучми, що надійшло на адресу учасників установчої конференції.

На конференції було ґрунтовно обговорено і затверджено Статут Кримінологічної асоціації України, відбулися вибори керівних та контрольних органів. Президентом асоціації обрано Ю.Ф. Кравченка, віце-президентами – О.М. Бандурку та А.П. Закалюка. До складу правління Асоціації увійшли І.М. Даньшин, А.Ф. Зелінський, С.В. Ківалов, Я.Ю. Кондратьєв, О.М. Литвак та І.К. Туркевич.

Провідну роль у становленні, а згодом і у відновленні роботи Кримінологічної асоціації України зіграв Харківський національний університет внутрішніх справ. Тому не випадково саме на його базі 24 лютого 2010 р. відбулись загальні збори Асоціації. Відповідно до порядку денного було розглянуто низку організаційних питань, зокрема про статутні положення Асоціації та її новітні завдання, про криміногенну ситуацію в Україні та розробку пропозицій до Плану заходів Асоціації України на найближчі роки. Крім того, відбулось переформування керівних органів Асоціації: її президентом обрано О.М. Бандурку; віце-президентами – О.М. Литвака та Є.Л. Стрельцова; членами правління – К.Б. Левченко, О.М. Джужу, Т.А. Денисову. Секретарем Асоціації призначено О. М. Литвинова.

Основними завданнями Кримінологічної асоціації України проголошено: сприяння подальшому розвитку вітчизняної кримінології, підвищенню теоретичного рівня і методологічної обґрунтованості кримінологічних досліджень та використанню досягнень науки у протидії та запобіганні злочинам; кримінологічне прогнозування стану злочинності, в т. ч. латентної; участь у розробці нормативних актів, спрямованих на підвищення державного і суспільного контролю над злочинністю, а також проведення кримінологічної експертизи законопроектів. Асоціація бере активну участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів круглих столів, підготовці наукових видань. Першочергова увага приділяється розробці науково обґрунтованих програм запобігання злочинності. Асоціація підтримує молодих учених, забезпечує висвітлення результатів їх наукових досліджень у відповідних публікаціях.

Кримінологічна асоціація України розвиває відносини із спорідненими зарубіжними громадськими організаціями, приділяє увагу вивченню світового досвіду контролю над злочинністю.

Статут Кримінологічної асоціації України передбачає індивідуальне і колективне членство. Індивідуальні та колективні члени Асоціації можуть об’єднуватися у регіональні відділення за територіальним принципом, за місцем роботи, проживання або навчання членів Асоціації.

Загальними зборами Асоціації також було прийнято рішення про заснування власного друкованого органу «Вісник Кримінологічної асоціації України». Починаючи з травня 2012 р., Вісник видається з метою наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків з міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення досвіду їх роботи, здійснення кримінологічного прогнозування, а також розвитку вітчизняної кримінології. У 2015 р. Вісник включений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук, має профіль видання у Google Scholar (за версією проекту «Бібліометрика української науки», учасником якого є збірник, у рейтингу видань, що мають бібліометричні профілі у Google Scholar, посідає 273 місце серед 382 українських видань). Є переможцем конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах Міністерства внутрішніх справ України та Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання у номінації «Наукові періодичні видання».

Зважаючи на важливість поставлених завдань і функцій організації, яка офіційно зареєстрована і покликана сприяти розвитку і поширенню кримінологічних знань, їх пропаганді серед населення, використанню досягнень науки у справі протидії злочинності та запобігання злочинам, Кримінологічна асоціація України завжди готова до співпраці з усіма офіційними установами та громадськими організаціями, яким близькі кримінологічні проблеми.