"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 21 листопада 2018 року № 2021-л у Харківському національному університеті внутрішніх справ експертна комісія МОН України в період з 3 грудня по 5 грудня 2018 року включно проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Право (поліцейські) зі спеціальності 081 Право. Результатом роботи стало підписання експертною комісією висновку про можливість акредитації освітньо-професійної програми Харківського національного університету внутрішніх справ Право (поліцейські) зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

http://univd.edu.ua/files/articles/162875/expert_conclusions_081_police_master.pdf