"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Запрошуємо Вас до публікації статей в електронному науковому фаховому виданні «Форум права»!

Станом на сьогодні редакційна колегія завершує прийом статей до № 1 журналу за 2019 рік (до 1 березня) і продовжує прийом статей до № 2 за 2019 рік (до 1 травня).

Для опублікування статті необхідно на електронну адресу journals@meta.uaнадіслати належним чином оформлену статтю, довідку про автора та анотацію статті англійською мовою обсягом 1800 знаків.

Більш змістовну інформацію про журнал та правила оформлення статей можна отримати на офіційному сайті видання forumprava.pp.ua або в інформаційному буклеті.

Журнал має статус видання категорії «В» у Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.

Журнал індексується у 12-ти наукометричних базах, репозиторіях, каталогах та пошукових системах (ResearchBib, BASE, ROAD, DRJI, Index Copernicus International, iCi, OpenAIRE, Google Scholar, ESJI, SIS та інших).

Науковим публікаціям присвоюється DOI.

Редакційна політика журналах (в частині оформлення статей і журналу в цілому, вимог до статей та їх рецензування тощо) спрямована на інтеграцію видання у світовий науковий простір шляхом включення до провідних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science компанії Thomson Scientific і Scopus компанії Elsevier.

З повагою, проф. Зозуля Ігор Вікторович, відповідальний секретар журналу (+38-050-30-39-118, journals@meta.ua, forumprava.pp.ua)