"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

У м. Київ відбулося обговорення поточної Стратегії наркополітики України на 2017–2020 роки і нової концепції «Стратегії наркополітики України 2020–2030», яка передбачає реалізацію збалансованої політики щодо психоактивних речовин. Організаторами заходу виступили Управління ООН по Наркотикам і злочинності (UNODC), Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Національна поліція. Під час конференції учасники ознайомилися з досвідом Республіки Білорусь та Республіки Молдова в цій сфері.

Заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Олексій Сердюк презентував доповідь «Українське лонгітюдне дослідження: реалізація нових підходів до моніторингу поширення наркотиків і вивчення причин формування залежності». Унікальне для України дослідження UkrainianLongitudinalStudy (ULS)реалізується в рамках багатосторонніх міжнародних договорів між ХНУВС та ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Школою соціальної роботи Університету Вейна (США), Центром залежностей Мічиганського університету (США). Головною метою дослідження є вивчення факторів формування залежності та ефективності профілактичних програм. Запропонована методологія включає кращі міжнародні стандартизовані інструменти і дозволяє простежити зміну з часом не лише поведінкових індикаторів, а й загального стану здоров’я учасників, визначити ефективність профілактичних, корекційних та лікувальних втручань.

Представники університету – завідувач та заступник завідувача НДЛ з проблем протидії злочинності Костянтин Бугайчук та Олексій Сердюк – спільно з представниками державних органів взяли участь у формуванні рекомендацій зі зниження пропозиції наркотичних речовин, серед яких проблемні питання дотримання прав людини, подолання стигми та дискримінації в положеннях наркополітіки України, боротьба з незаконним обігом нових наркотичних речовин, зокрема з їх розповсюдженням через мережу Інтернет.

Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів першої хвилі Українського Лонгітюдного Дослідження (ULS) можливо завантажити за посиланням: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33825.35683