"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Литвинов Олексій Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Литвинов Олексій Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Народився 12 грудня 1977 року в м. Херсоні.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-територіальна координація діяльності суб’єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право); у 2010 році – докторську дисертацію за темою ««Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади)» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 2000 року працює в Національному університеті внутрішніх справ (тепер – Харківський національний університет внутрішніх справ) спочатку на посадах начальника кабінету, викладача, старшого викладача та доцента кафедри криміналістики, а з червня 2006 року по червень 2010 року – на посаді начальника науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття злочинів навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції. З червня 2010 року по теперішній час очолює кафедру кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 та член спеціалізованої вченої ради СРК 64.700.07 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Державні нагороди: Почесна відзнака Кабінету Міністрів України, відзнака Лауреата премії Президента України для молодих вчених, відзнака Президента України «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Відомчі відзнаки МВС України: «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» ІІ та ІІІ ступенів, «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України», «Кращий працівник МВС України».

Напрямками наукової діяльності є проблеми протидії злочинності, організаційно-функціональні засади боротьби зі злочинністю та запобігання злочинам; аналітико-прогностичні процедури в діяльності правоохоронних органів.

Під його науковим керівництвом захищено 2 докторських дисертації (Блажівський Є.М., Назаренко Д.О.) та понад 20 кандидатських дисертацій (Безпала Я.С., Бершов Г.Є., Білоусова О.О., Кондратов Д.Ю., Ліховіцький Я.О., Олішевський О.В., Перепелиця Д.І., Пузиревський Є.Б., Ступник Я.В., Тацій М.С., Туєв О.А., Усов Д.С., Черевко К.О. та ін.).

Опублікував понад 200 наукових праць, з них: монографій – 10, підручників – 5, навчальних посібників – 15, статей – 75, тез доповідей – 45, різних наукових видань – 18.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ»«Вісник Кримінологічної асоціації України» (заступник головного редактора).

Відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, член Асоціації кримінального права України, член-кореспондент Інженерної академії України, академік Міжнародної академії управління персоналом.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UOOkfcUAAAAJ&hl=ru