"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Сліпченко Святослав Олександрович <br/> доктор юридичних наук, професор
Сліпченко Святослав Олександрович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 9 жовтня 1966 року в м. Малин Житомирської області.

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Інститут права довірчої власності і його дія в Україні» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); у 2014 році – докторську дисертацію за темою «Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету внутрішніх справ .

У 1983–1986 рр. навчався в Малинському лісотехнічному технікумі; у 1986–1988 рр. проходим строкову службу у ВМФ. З 1988 по 1993 рр. – навчання в Українській юридичній академії; з 1993 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри Університету (Національного університету) внутрішніх справ. З  2012 р. по 2018 р. – професор кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2019 р. по т.ч. - професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: особисті немайнові правовідносини, механізм правового регулювання цивільних відносин.

Під його науковим керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій (Смотров О.І., Рожкова О.В., Молчанов Р.Ю., Горобець Н.О., Жорнокуй В.Г., Доценко О.М.).

Опублікував 160 наукових праць, з них: монографій – 3, підручників – 4, навчальних посібників – 17, статей – 75, тез доповідей – 45.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=UlOT66AAAAAJ