"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Харченко Вадим Борисович <br/> доктор юридичних наук, професор
Харченко Вадим Борисович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 28 серпня 1965 року в м. Харкові.

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У 2016 році присвоєно вчене звання професора.

З 1992 по 2007 роки працював на різних посадах у Харківському національному університеті внутрішніх справ; у 2007–2011 роках – доцент кафедри права Сумського державного університету; у 2011 році – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету. З 2012 р. по 2019 р. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2019 р. по т.ч. - завдувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.03 та СРК 64.700.07 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: кримінально-правове забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності; кримінально-правова протидія злочинам у ІТ-сфері.

Під його науковим керівництвом захищено 1 докторську (Ященко А.М.) та 1 кандидатську (Шиндель Ю.І.) дисертації.

Опублікував 144 наукових праць, з них: монографій – 4, навчальних посібників – 13, статей – 46, тез доповідей – 80.

Член ГО «Асоціація кримінального права України, ГО «Кримінологічна асоціація України», ГО «Українська асоціація фахівців трудового права», ГО «Асоціація цивілістів України».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9FCpFy4AAAAJ&hl=ru