"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Швець Дмитро Володимирович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Швець Дмитро Володимирович,
доктор юридичних наук, доцент

Народився 19 березня 1983 р. м. Борисполі Київської області.

Із 2000 по 2004 роки навчався у Київському юридичному інституті МВС України за спеціальністю «Психологія». У 2013 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2016 році захистив дисертацію з теми «Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки» (спеціальність 13.00.04 ) здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні аспекти» (спеціальність 19.00.06 «Юридична психологія») здобувши науковий ступінь доктора юридичних наук.

У 2018 р. отримав вчене звання «доцент».

Із 2004 по 2005 роки проходив службу в практичних органах ГУ МВС України в Київській області. У 2005 році був призначений командиром навчального взводу Київського юридичного інституту МВС України. Із 2008 року – заступник начальника курсу Київського національного університету внутрішніх справ, згодом – начальник курсу КНУВС. Із 2010 по 2011 роки – начальник факультету початкової та спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ. У 2011–2016 роках – начальник відділу організації служби НАВС. З березня 2016 року призначений проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, із вересня 2016 року – перший проректор ХНУВС. З 26 квітня 2019 року – ректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагороди та відзнаки: Відзнака МВС України – Подяка (12.03.2001), відзнака МВС України – нагрудний знак «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (26.08.2008), відзнака МВС України – нагрудний знак «За відзнаку в службі» І ступеня (08.06.2010), відзнака МВС України – медаль «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (16.12.2010), відзнака МВС України – нагрудний знак «Почесний знак МВС України» (09.07.2012), відзнака МВС України – Почесна грамота (17.12.2012), відзнака МВС України – Подяка (20.06.2013), відзнака МВС України – Подяка (21.08.2015), грамота Верховної Ради України (19.08.2016), занесення на Дошку пошани МВС України із врученням нагрудного знаку – «Кращий працівник МВС України» (04.08.2017), відзнака МВС України – нагрудний знак «За безпеку народу» (25.09.2019).

Автор та співавтор біля 90 наукових і навчально-методичних праць, серед яких посібники, методичні рекомендації, наукові статті.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2V6hDowAAAAJ

Основні праці:

 2019

Minimization of power losses by traction- transportation vehicles at motion over a bearing surface that undergoes deformation / О. Mozhaiv, Kuchuk, D. Shvets, V. and other // Еastern-european journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol. 1,  № 9 (97). – pp. 69-74.URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156721

Electronic governance in Ukraine and Estonia current situation and prospective / V. Volik, Y. Lozhmets, D. Shvets and other // Journal of Legal, Ethical and Regulatory. – – Vol. 22, Special Issue 2, 5 p.URL:https://www.abacademies.org/articles/electronic-governance-in-ukraine-and-estonia-current-situation-and-prospective-8184.html

Швець, Д. В. Актуальні питання соціального виховання курсантів в закладах, які здійснюють підготовку поліцейських / Д. В. Швець // Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. конф.( м. Дніпро, 10-11 жовт. 2019 р.) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Спілка Голів обл. Рад директорів закл. вищ. освіти І-ІІ рівнів акредитації України, Дніпров. держ. коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури. – Дніпро, 2019. – C. 235-238. URL: http://dnmont.dp.ua/download/doc/zbirnuk.pdf#page=235

Швець, Д. В. Актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування / Дмитро Володимирович Швець // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 13-15. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6134

Швець, Д. В. 25 років під гаслом «Знання, закон, честь» / Дмитро Володимирович Швець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 17-19. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6058

Швець, Д. В. Механізми забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі / Дмитро Володимирович Швець // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-17. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6147

Швець, Д. В. Європейський досвід підготовки поліцейських та можливості його запровадження в Україні / Д. В. Швець // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ,Сумська філія Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 211-215. URL:http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5532

Швець, Д. В. Корупція – головна загроза українській державності / Дмитро Володимирович Швець // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-15. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5903

Швець, Д. В. Місце дисципліни «Право інтелектуальної власності» в системі професійної підготовки кадрів для Національної поліції України / Д. В. Швець // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна ( м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ, Харк. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 77-80. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5536

Швець, Д. В. Морально-психологічні особливості особистості юриста / Д. В. Швець // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності : матеріали Всеукр. наук. –практ. конф. ( м. Чернівці, 31 трав. 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Юрид. фак., Каф. Юрид. психології. – Чернівці, 2019. – С. 335-339. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5535

Швець, Д. В. Надійність працівника поліції як детермінанта його професійності / Д. В. Швець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 155-158. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5124

Швець, Д. В. Основні напрями адаптації поліцейської діяльності до соціальних змін / Д. В. Швець // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 11-12. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5353

Швець, Д. В. Особливості профорієнтаційної роботи та професійного відбору і службу в Національну поліцію України / Д. В. Швець // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактичної та спеціально-фізичної підготовки фак. № 2. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 75-79. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5784

Швець, Д. В. Підвищення якості підготовки працівників підрозділів ювенальної превенції як необхідна передумова захисту прав і свобод дітей / Д. В. Швець // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 29-31. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5157

Швець, Д. В. Правові та психологічні чинники формування особистості поліцейського в Україні / Дмитро Володимирович Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 11-13. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6309

Швець, Д. В. Проблема формування конструктивних копінг-стратегій у контексті професійної підготовки поліцейських / Д. В. Швець // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 295-298. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5277

Швець, Д. В. Ситуаційні центри НПУ, як організаційна форма взаємодії підрозділів поліції при реагуванні на резонансні правопорушення / Дмитро Володимирович Швець // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. інформ. технологій та кібербезпеки. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 11-12. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6308

2018

Пам’ятка водієві транспортного засобу : інф.-довід. матеріали з питань першочерг. дій водія на місці ДТП / уклад.: Д. В. Швець, Ю. В. Александров; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 18 с. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4429

Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / О. О. Євдокімова, І. В. Жданова, Д. В. Швець та ін. ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : ХНУВС, 2018. – 426 с. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5870

 Сокуренко, В. Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності / В. Сокуренко, Д. Швець, В. Уваров // Science and Education (Наука і Освіта). – 2018. – № 3. – С. 85-91. URL:  http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2018/3_2018/11.pdf

Швець, Д. В. Взаємозв’язок правосвідомості і моралі в діяльності працівників поліції України як чинник протидії професійній деформації / Д. В. Швець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. – С. 16-22. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3482

Швець, Д. В. Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих / Д. В. Швець // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 14-16. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3523

Швець, Д. В. Місце річного плану в державних закупівлях / Д. В. Швець // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 123-125. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/583

Швець, Д. В. Нормативно-правовые основы профессиональной подготовки полицейских в Украине / Д. Швец // Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – Mai (№ 5/2). – P. 205-209.URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/5-2/48.pdf

Швець, Д. В. Оперативно-розшукове моделювання в розкритті злочинів / Д. В. Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 17-18. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3870

Швець, Д. В. Особистість правоохоронця в умовах трансформаційних процесів правоохоронної галузі / Д. В. Швець // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 298-304. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3093

Швець, Д. В. Особливості професійної діяльності працівників кінологічних служб / Д. В. Швець // Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 8-9.  URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3955

 Швець, Д. В. Особливості професійної підготовки поліцейських : порівняльний аналіз / Д. В. Швець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2018. – Вип. 25. – С. 14-17. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3484

Швець, Д. В. Підходи до визначення психологічного портрету кіберзлочинця / Д. В. Швець // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – C. 118-121. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4809

Швець, Д. Проблеми вдосконалення теоретико-правових засад і практики організації професійної підготовки поліцейського / Д. Швець // Jurnalul juridic national : teorie şi practică = Национальный юридический журнал : теория и практика. – 2018. – № 2, ч. 1 (Aprilie). – С. 78-82. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/2/part_1/18.pdf

Швець, Д. В. Проблеми кадрового забезпечення інформаційно-аналітичних підрозділів Національної поліції України / Д. В. Швець // Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутрішніх справ, Каф. інформ. технологій. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 15-16. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4162

Швець, Д. В. Професійна надійність працівника поліції у проблематиці сучасної фахової освіти / Д. В. Швець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 101-104. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2125

Швець, Д. В. Психологічні та правові засади формування особистості поліцейського в Україні: монографія / Д. В. Швець, МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Майдан, 2018. - 518 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5534

Швець, Д. В. Система субъектов профессиональной подготовки полицейских в Украине на современном этапе / Дмитрий Швец // Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 148-153. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4604

Швець, Д. В. Стимулювання професійної діяльності поліцейського в Україні //Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.). – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 45-49. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3517

Швець, Д. В. Сутність та специфіка професійної підготовки поліцейських / Д. В. Швець // Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 217-223. – Режим доступу :  http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/40.pdf URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3481

 Швець, Д. В. Формування особистості поліцейського в умовах вищої професійної освіти [Електронний ресурс] / Д. В. Швець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2018. – Т. 2, вип. 49. – С. 7-10. – Режим доступу : http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.49/part_2/23.pdf URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3480

Швець, Д. В. Формування професійної спостережливості працівників патрульної поліції через навчання профайлінгу / Д. В. Швець // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 136-139. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2118

2017

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка ; [В. В. Сокуренко, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2508

 Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 240 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2500

Бойко-Бузиль, Ю. Ю. Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України / Ю. Ю. Бойко-Бузиль, Д. В. Швець // Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 119-124. URL: http://pb.univd.edu.ua/

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3652

Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми : наук.-метод. рек. / Д. В. Швець, К. Л. Бугайчук, О. В. Федосова та ін. ; за заг. ред. К. Л. Бугайчука та Д. В. Швеця ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 122 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2518

Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : практ. посіб. / авт.-уклад. : І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд. : К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2123

Пам’ятка працівника Національної поліції України : інформаційно-довідкові матеріали з питань професійного спілкування поліцейських / [уклад.: Клименко І. В., Швець Д. В., Євдокімова О. О., Посохова Я. С.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 52 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5266

Управління органами Національної поліції України : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Стильна типографія, 2017. – 580 с. – (100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові 1917-2017 рр.).URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3332

Швець, Д. В. Актуальні проблеми вдосконалення контрольної діяльності у сфері виконавчої влади / Д. В. Швець // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 64-66. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2137

Швець, Д. В. Гарантії професійної діяльності поліцейських / Д. В. Швець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). – С.15-25. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3120

Швець, Д. В. Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю / Д. В. Швець // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 68-70. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2128

Швець, Д. В. Захист прав і свобод людини та громадянина – пріоритет діяльності Національної поліції України / Д. В. Швець // Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 13-15. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2129

Швець, Д. В. Копінг-поведінка майбутніх правоохоронців у контексті прогностичної компетентності / Д. В. Швець // Актуальные проблемы психологи : сб. науч. тр. ин-та психологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. – 2017. – Т. 6, вып. 13. – С. 188-197. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2534 URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i13/23.pdf

Швець, Д. В. Мотивація як засіб підвищення професійності в Національній поліції / Д. В. Швець // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю каф. труд. та госп. права Харків. нац. ун-ту внутр. справ ( м. Харків, 3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків : ХНУВС, 2017. – С. 58-60. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2130

Швець, Д. В. Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як втілення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні / Д. В. Швець // Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С. 149-159. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3073

Швець, Д. В. Окремі проблеми кримінально процесу в умовах його реформування / Д. В. Швець // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 241-242. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2135

Швець, Д. В. Охорона громадського порядку в Україні часів національної революції (1917 – 1921 рр) : проблема організації та кадрового забезпечення / Д. В. Швець // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 8-13. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1739

Швець, Д. В. Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських / Д. В. Швець // Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 103–112. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2672

Швець, Д. В. Підвищення кваліфікації та перепідготовка (додаткова професійна освіта) як чинники формування професіоналізму поліцейського / Д. В. Швець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2017. – Вип. 24. – С. 15-18. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2132 URL: https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10541

Швець, Д. В. Поліцейські пістолети : сучасний стан та перспективи технічного удосконалення / Д. В. Швець, А. Ф. Бальва, І. С. Луценко // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (м. Вінниця, 17-19 трав. 2017 р.). – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 343-346. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2124

Швець, Д. В. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Швець // Форум права. – 2017. – № 5. – С. 441-446. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3045

Швець, Д. В. Проблема прогностичекой компетентности правоохранителей / Д. В. Швець // Педагогическое мастерство. – 2017. – № 3. – С. 55-63. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3483

Швець, Д. В. Проблеми здійснення професійного відбору майбутніх поліцейських / Д. В. Швець // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 283-286. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2741

Швець, Д. В. Прогностична компетентність як чинник ефективності професійної діяльності майбутніх правоохоронців / Д. В. Швець // Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie : Zborník z medzinárodná vedecko-practická konferencia (Sládkovičovo, Slovenská republika,10-11 marca 2017) . – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. – C. 155-158. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2133

Швець, Д. В. Професійна соціалізація поліцейських в умовах реформування правоохоронної системи України / Д. В. Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 27-30. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2121

Швець, Д. В. Психічна стійкість працівника поліції як основа готовності до службової діяльності в екстремальних ситуаціях / Д. В. Швець // Особистість, суспільство, закон : психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультативна місія ЄС в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 226-229. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1950

Швець, Д. В. Психологические составляющие трансформационных процессов в полицейских структурах / Д. В. Швець // Право. Экономика. Психология. – 2017. – № 1. – С. 79-85. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4505 URL: https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/11350/79-85.pdf?sequence=1

Швець, Д. В. Психологічні аспекти реформування поліції / Д. В. Швець // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підгот. охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 33-34. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2126

Швець, Д. В. Співвідношення професійної ідентичності та професійних криз на етапі фахової підготовки курсантів ВНЗ МВС України / Д. В. Швець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 221-225. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1958

 Швець, Д. В. Юридична складова  професійної  підготовки  поліцейських як необхідна умова їх професіогенезу / Д. В. Швець // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2017. – № 2 (16). – С. 55-65. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2178

2016

Бойко-Бузиль, Ю. Ю. Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України / Ю. Ю. Бойко-Бузиль, Д. В. Швець // Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 120-125. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1413

Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні : наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Н.-д. лаб. з пробл. протидії злочинності. – Харків : Харків. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. − 120 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2515

Швець, Д. В. Використання закордонного досвіду в системі підготовки кадрів для органів і підрозділів Національної поліції України / Д. В. Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 238-241. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2127

Швець, Д. В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції у контексті реалізації права на працю та забезпечення професійного формування особистості поліцейського / Д. В. Швець // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовт. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 52-55. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2134

Швець, Д. В. Європейський вектор правового виховання / Д. В. Швець // Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 373-378. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2136

Швець, Д. В. Наукові підходи до проблеми розвитку особистості у сучасних українських та зарубіжних психологічних дослідженнях / Д. В. Швець // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2016. – Т. 10 : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, вип. 29. – С. 207-219. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2131

Швець, Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. В. Швець ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/992 URL: http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/17570

Швець, Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. В. Швець ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с.

Швець, Д. В. Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти / Д. В. Швець // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 162–169. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1674

Швець, Д. В. Чинники особистісного розвитку правоохоронця в умовах навчання у ВНЗ / Д. В. Швець // Психологічний часопис. – 2016. – № 2 (4). – С. 121-131. DOI https://doi.org/10.31108/1.2016.2.4.10 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4520

 2015

Швець, Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів-правоохоронців до охорони і забезпечення громадського порядку [Електронний ресурс] / Д. В. Швець // Науковий огляд : міжнар. наук. журн. – 2015. – Т. 1, № 11. – Режим доступу: http://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/366 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2219

  2014

Швець, Д. В. Діагностика рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Фактор розвитку педагогічних і психологічних наук XXI столітті : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12–13 верес. 2014 р.). – Харків : Східноукр. орг. «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 83–85.

Швець, Д. В. До питання актуальності підготовки майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ України до охорони і забезпечення громадського порядку в умовах сьогодення / Д. В. Швець // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : зб. тез VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 15 листоп. 2013 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – С. 585–586.

Швець, Д. В. До проблеми підготовки майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VII Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Хмельницький, 21 листоп. 2014 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – С. 273.

Швець Д. В. До проблеми фахової підготовки майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ України / Д. В. Швець, Ю. Ю. Бойко-Бузиль // Актуальні проблеми юридичної психології : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 квіт. 2014 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Ін-т політ. та соц. психології Нац. акад. пед. наук України, Тов-во психологів України. – Київ, 2014. – С. 245-246. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5255

Швець, Д. В. До проблеми формування готовності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19–20 верес. 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 115-117.

Швець, Д. В. Зміст та структура готовності майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. у-т, 2014. – Вип. 689 : Педагогіка та психологія. – С. 185-194.

Швець, Д. В. Інтерактивні технології та методи навчання у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України / Д. В. Швець // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 98-102.

Швець, Д. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України до охорони й забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 41. – С. 300-304. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2076

Швець, Д. В. Модель формування готовності майбутніх офіцерів ОВС до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. – Київ : НУОУ, 2014. – Вип. 4 (41). – С. 135–139. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5260 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_4_25

Швець, Д. В. Обґрунтування педагогічних умов формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку у майбутніх офіцерів ОВС / Д. В. Швець // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. у-т, 2014. – Вип. 715 : Педагогіка та психологія. – С. 181-192.

Швець, Д. В. Особливості діагностики сформованості готовності майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку [Електронний ресурс] / Д. В. Швець. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_14. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2330

Швець, Д. В. Результати дослідно-експериментальної роботи з формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку у майбутніх офіцерів МВС / Д. В. Швець // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 4. – С. 354–364. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2049

2013

Швець, Д. В. До проблеми професійної підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України в умовах навчального закладу / Д. В. Швець // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 жовт. 2013 р.). – Київ : Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2013. – С. 498-501.

Швець, Д. В. До проблеми формування готовності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Сучасні інновації в педагогіці вищої школи : зб. тез доп. наук.-теор. конф. (м. Київ, 29 листоп. 2013 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 112-114.

Швець, Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку як актуальна проблема фахової підготовки / Д. В. Швець // Воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности : классические и инновационные подходы к изучению проблематики : материалы II междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 5–7 марта 2013 г.). – Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. – С. 68-71.

 2012

Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : метод. рек. / В. А. Молотай, С. Г. Братель, Ю. Б. Ірхін, Д. В. Швець та ін. ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 120 с.