"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Сокуренко Валерій Васильович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Сокуренко Валерій Васильович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави» . У 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Публічне адміністрування сферою оборони в Україні». Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р., професора – у 2018 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

В наукових роботах приділяє увагу наближенню змісту освітнього процесу до потреб практики, досліджує питання адміністративного права та процесу, кримінології, кримінального права, боротьби з правопорушеннями, управління державними органами. Більшість наукових праць стосуються реформування правоохоронних органів у сучасних умовах, публічного адміністрування сферою оборони в Україні, особливостей організації оборони в Україні на сучасному етапі державотворення, характеристики правових засад публічного адміністрування сферою оборони в Україні, а також міжнародного досвіду правового адміністрування сферою оборони та його імплементації в національне законодавство.

Автор та співавтор 145 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Управління органами Національної поліції України: підручник» (у співавт., 2017), «Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник» (у співавт., 2017), «Оперативно-розшукова протидія злочинам, пов’язаним обігом порнографічних предметів: монографія» (у співавт., 2018), «Психологія у професійній діяльності поліції : навчальний посібник» (у співавт., 2018).

Брав участь у складі робочих груп, є автором (співавтором) проектів законів України «Про парламентський контроль та дотриманням положень законів в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів держави» (реєстр № 9462 від 09.01.2019); «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту поліцейських» (реєстр. № 9503 від 23.01.2019); «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 1202 від 29.08.2019); «Про зброю» (реєстр № 1222 від 02.09.2019); «Про обіг зброї» (реєстр № 1222-1 від 20.09.2019); «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання» (реєстр № 2349 від 30.10.2019) та ін.

Брав участь у розробці Регіональної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016–2017 роки, Програми забезпечення публічної безпеки та порядку на території Харківської області на 2018–2019 роки, Програми територіальної оборони Харківської області на 2016–2017 роки та Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 роки.

Член редакційної колегії наукових періодичних видань: «Право і безпека»; «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Заслужений юрист України (2018). Нагороджений медалями: «70 років ВС СРСР» (1988), «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (2002), ІІ ступеня (2003), І ступеня (2004); нагрудними знаками: «За відзнаку в службі» (1996, 2003), «Лицар Закону» (2008); відзнаками МВС України: «Почесний знак МВС України» (1998), «Закон і честь» (2004), «Хрест слави» (2002), «За розвиток науки, техніки і освіти» ІІ ступеня» (2005), «За безпеку народу» IІ ступеня (2005), I ступеня (2006), «За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності» (2008), «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня (2009), «Вогнепальна зброя» (2009, 2014), «За миротворчу діяльність» (2011); Почесною грамотою МВС України (1999, 2006); Подякою МВС України (2001, 2015); Грамотою МВС України (2014); Почесною грамотою МВС України (2017), багатьма відомчими нагородами та відзнаками.