"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Начальник відділу режимно-секретного забезпечення, майор поліції Собченко Людмила Ігорівна

Відділ режимно-секретного забезпечення є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, підпорядковується ректорові Університету, а в частині оформлення допуску до державної таємниці – Першому проректору.

Функції Відділу:

 1. Забезпечення в межах повноважень, передбачених законодавством, реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці в Університеті, здійснення контролю за станом цієї роботи у відокремлених структурних підрозділах ХНУВС.
 2. Забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт, запобігання витоку секретної інформації, в процесі навчальної та службової діяльності структурних підрозділів Університету.
 3. Організація внутрішньооб'єктового та контроль пропускного режимів в ХНУВС та методичне супроводження зазначених процесів.
 4. Розроблення і здійснення заходів технічного захисту інформації згідно з визначеною державною політикою технічного захисту інформації в Україні, здійснення методичного керівництва і контролю за зазначеною роботою в Університеті та відокремлених структурних підрозділах ХНУВС.
 5. Організовує, контролює та аналізує стан виконання в Університеті та відокремлених структурних підрозділах ХНУВС вимог актів законодавства України в сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого законодавством порядку поводження з матеріальними носіями інформації, їх зберігання та транспортування.
 6. Організовує та здійснює контроль за станом дотримання встановленого порядку доступу до відомостей, що становлять державну таємницю, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням запланованих заходів щодо запобігання витоку секретної інформації.
 7. Забезпечує режиму секретності та технічний захист інформації під час проведення наукових конференцій, семінарів, прийому іноземних делегацій в ХНУВС.
 8. Оформлює матеріали про надання допуску до державної таємниці особам, посади яких передбачають оформлення допуску до державної таємниці, готує проекти відповідних наказів із цих питань.
 9. Організовує та здійснює секретне діловодство та архівне зберігання секретних документів.

Керівництво відділу:

 • начальник відділу – майор поліції Собченко Людмила Ігорівна, тел.: (057) 739-81-11;
 • завідувач відділення режиму та секретного діловодства – майор поліції Сопова Ольга Сергіївна, тел.: (057) 739-82-10.