"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Начальник відділу документування службової діяльності
Радченко Олександра Юріївна

Відділ документування службової діяльності є окремим структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, який підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

Функції відділу:

- організація та установлення єдиного порядку документування службової діяльності, роботи з документами в ХНУВС, у тому числі такими, що містять службову інформацію;

- забезпечення своєчасного приймання, обліку, обробки (первинного опрацювання) документів, кореспонденції, нормативно-правових актів, у тому числі тих, що містять службову інформацію, які надходять до Університету із центральних та місцевих органів виконавчої влади, організацій, від депутатів усіх рівнів, громадян, їх об’єднань, осіб без громадянства, запитів на інформацію, адвокатських запитів, доповідь керівництву Університету і доведення їх до відома виконавців;

- організація особистого прийому громадян та організація невідкладного особистого прийому керівництвом Університету депутатів усіх рівнів з питань, що належать до компетенції Університету;

- здійснення контролю за оприлюдненням на сайті ХНУВС інформації про Університет згідно з чинним законодавством, а також за функціонуванням Системи обліку публічної інформації в ХНУВС та внесенням до неї відповідних відомостей

- здійснення контролю за строками виконання документів: підготовки відповідей до органів державної влади, інших установ і організацій щодо документів, заходів та іншої інформації; розгляду запитів і звернень депутатів усіх рівнів, звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів та підготовки відповідей на них; строків і якості виконання доручень керівництва МВС, ХНУВС та заходів, визначених наказами, дорученнями керівництва ХНУВС, якщо контроль за їх виконанням покладено на відділ;

- комплектування, забезпечення умов зберігання, обліку, використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Університету.

 

Керівництво відділу:

  • начальник відділу – Радченко Олександра Юріївна, тел.: (057) 739-81-12;
  • заступник начальника відділу – Мудра Аліна Вікторівна, тел.: (057) 739-83-30;
  • фахівець архіву Марішина Тетяна Олексіївна, тел.: (057) 739-82-11.

Приймання звернень громадян та запитів на публічну інформацію – фахівець Абжалімова Юлія Сергіївна, тел.: (057) 739-80-46.